Mijn nieuwsbrieven komen niet aan!

Het gebeurt een heel enkele keer dat een verzonden nieuwsbrief bij één of enkele van uw relaties helemaal niet aankomt.

Komt de mail echt niet aan?

Voordat u concludeert dat iemand de nieuwsbrief niet ontvangen heeft is het goed eerst onderstaande punten na te gaan.

  • Staat het adres waar het om gaat wel in een van uw adreslijsten? 
  • Is de lijst waarin het adres staat wel aangevinkt in de campagne waar het om gaat?
  • Als u de details van de relatie bekijkt in Laposta (dat kan door op het e-mailadres te klikken) vindt u daar de historie van deze relatie. Is daar te zien dat de nieuwsbrief wel naar deze relatie verzonden is? Zo niet, dan is deze misschien na het versturen van de nieuwsbrief pas toegevoegd.
  • Als u weer de details van de relatie bekijkt in Laposta: is daar te zien dat de nieuwsbrief geopend is? Zo ja, dan blijkt daaruit dat deze relatie de nieuwsbrief wel ontvangen heeft.
  • Is er geen 'bounce' opgetreden voor dit adres? Dit kunt u weer zien bij de details. De reden kan zijn dat uw domein DMARC gebruikt, dat komt ook voor bij een algemeen adres van een grote provider. Zie de links onderaan de pagina.
  • Gaat het om een Gmail adres, dan komt de mail vaak binnen onder een andere tab (meestal 'Reclame'). Dat is overigens niet de spammap.
  • Is de mail misschien in de spammap terecht gekomen?

Als u bovenstaande punten bent nagegaan en de mail is toch niet te vinden, dan kunt u ons laten weten om welke adressen het gaat. Wij kijken dan in de logbestanden van de mailservers en kunnen dan soms achterhalen wat het probleem is.

Tot slot: soms geven ontvangers van een nieuwsbrief ten onrechte aan een mail niet gekregen te hebben. Bijvoorbeeld omdat ze hem vergeten zijn of over het hoofd hebben gezien. Het kan zelfs gebeuren dat ze niet willen toegeven dat ze de mail ontvangen hebben, bijvoorbeeld omdat ze hadden moeten reageren of omdat het om iets minder prettigs gaat, zoals een factuur.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op