Authenticatie van uw domeinen

Authenticatie geeft de ontvangende partij extra zekerheid over de afzender en de inhoud van een e-mail, en daarmee extra reden om de mail te vertrouwen. Dit is goed voor de aflevering van uw nieuwsbrieven ('deliverability').

Elke nieuwsbrief die via ons systeem verzonden wordt authenticeren we standaard met DKIM en SPF (zie de links hieronder voor meer uitleg hierover).
Omdat de nieuwsbrieven via ons systeem verzonden worden, heeft deze authenticatie betrekking op onze servers. Het kan nuttig zijn dit verder in te stellen, zodat de mails niet meer van onze servers afkomstig lijken te komen. We passen dan het Return-Path aan naar uw domein. Ook de DKIM handtekening heeft dan betrekking op uw eigen domein.
Gebruikt uw domein DMARC? Dan is authenticeren noodzakelijk, omdat anders veel van uw nieuwsbrieven geweigerd zullen worden. U moet dan ook een SPF record invoeren. U krijgt u hier vanzelf een melding van binnen ons programma (in Stap 1, 5 en 6 bij het maken van een campagne).
U kunt uw domeinen authenticeren onder Toegang & Abonnement → Instellingen → Authenticatie.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op