Stap voor stap je domein authenticeren

Wil je de kans verkleinen dat jouw nieuwsbrief als spam wordt gezien of gebruikt jouw domein DMARC? Dan moet moet je je domein(en) authenticeren en dit activeren in Laposta. Hier laten we je stap voor stap zien hoe je dat doet aan de hand van een voorbeeld van 'jouwdomein.nl'.

1. Naar de pagina Authenticatie in je Laposta-account

Ga naar de pagina Toegang & Abonnement → Instellingen → Authenticatie. Hier zie je de domeinnaam (of -namen) die jij gebruikt als afzendadres in Laposta.

2. Bekijk de instructies voor jouw domeinnaam

Klik op 'Toon instructies'. In het blokje worden nu achter de opsommingstekens  twee regels tekst getoond. Deze regels tekst worden automatisch gegenereerd op basis van jouw domeinnaam (onderstaand zie je dus alleen een voorbeeld). 

Tip: als je in deze stap klikt op de knop 'Activeren', dan zie je nog meer instructies!

3. Zorg dat de records worden toegevoegd aan je DNS 

Je kunt nu twee verschillende dingen doen:

  1. de DNS-instellingen laten aanpassen door de beheerder van je domein.
    De beheerder van je domein is over het algemeen je webbouwer of hostingpartij en bij grotere organisaties de afdeling I(C)T. Kopieer de twee regels tekst die je achter de opsommingstekens ziet staan en plak dit in een e-mail naar de beheerder van je domein. Vraag de beheerder die records toe te voegen aan de DNS-instellingen. Vraag ook of je op de hoogte kan worden gebracht als de beheerder deze regels heeft toegevoegd. 
  2. zelf de records toevoegen aan de DNS.
    Je moet hiervoor toegang hebben tot de DNS-instellingen van jouw domein. Voeg de twee records toe aan je instellingen en sla deze op. Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

4. Activeer de nieuwe instellingen in jouw Laposta-account

Als de records aan de DNS van je domein zijn toegevoegd, dan moet je dat nog even activeren in je account in Laposta. Daarvoor ga je naar de pagina Toegang & Abonnement → Instellingen → Authenticatie. Je klikt weer op 'Toon instructies'. Vervolgens wordt de knop 'Activeren' getoond. Klik op de knop en dan is je domein geauthenticeerd. 

Je ziet nu een bevestiging (zoals in onderstaande afbeelding) dat de authenticatie actief is en kunt campagnes versturen vanuit het afzendadres waarvoor je het domein hebt geauthenticeerd.  

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op