Hoe plaats ik een link in mijn nieuwsbrief?

Links en mailto:-links in tekst

Aan tekst in uw nieuwsbrief kunt u links toevoegen. Met een link kunt u verwijzen naar een bepaalde pagina op een website (gewone link) of een mailadres (mailto:-link).
Voor het toevoegen van een gewone link of een mailto:-link klikt u in uw nieuwsbrief eerst op het (tekst)blok naar keuze. Daarna markeert u in het tekstdeel van de editor het woord of de woorden waarachter u uw link wilt plaatsen. Tot slot klikt u boven het tekstdeel van de editor op 'de kettingschakel'.
Als je relatie op een link klikt - zowel vanuit zijn e-mailprogramma als vanuit de webversie van de nieuwsbrief - opent een link altijd in een nieuw venster. Relaties klikken met andere woorden niet definitief weg van uw nieuwsbrief.
Aan een gewone link kunt u, als u dit wilt, nog een relatievariabele toevoegen. Dat is zinvol als u bijvoorbeeld uw relaties automatisch wilt laten inloggen op uw website.
Als u een mailto:-link wilt toevoegen, moet u als Linktype kiezen voor  E-mail in plaats van url. U kunt uw e-mailadres invullen. U heeft hierbij ook de mogelijkheid de onderwerpregel en (een deel van) het antwoord van het mailbericht in te voeren.
Links en mailadressen kunnen niet worden afgebroken. Let daarom op dat bij plaatsing in een smalle kolom een link of mailadres de kolom niet naar buiten drukt; bij een Preview of Testmail ziet u dan dat de nieuwsbrief op dat punt breder is. Helaas kan ons programma kolommen niet strak vastzetten. Een aantal e-mailprogramma's biedt hiervoor geen ondersteuning.

Tip 1: schrijf nooit een letterlijke url in uw tekst!

Het is belangrijk dat u geen letterlijke url opneemt in uw nieuwsbrief. Schrijf in uw nieuwsbrief niet 'bezoek www.mijnsite.nl' of 'bezoek http://mijnsite.nl'. Uw relatie kan bij ontvangst van uw nieuwsbrief dan een beveiligingswaarschuwing krijgen.
Het e-mailprogramma van uw relatie ziet een letterlijke url in uw nieuwsbrief namelijk eerst als een gewone link (mijnsite.nl). Ons systeem vervangt deze link om het aantal klikken op uw link te kunnen registreren. Het mailprogramma van uw relatie ziet daardoor achter uw link in uw tekst een heel andere url en gaat er dan vanuit dat het om phishing gaat.
Maak van ''bezoek www.mijnsite.nl' daarom altijd iets als 'bezoek onze site' (met hierachter de link naar uw site).

Links en mailto:-links achter afbeeldingen, filmpjes, titels en knoppen

In de drag & drop-editor kunt u eenvoudig gewone links achter afbeeldingen, filmpjes, titels en knoppen plaatsen.
Om een mailto:-link achter afbeeldingen, filmpjes, titels en knoppen te krijgen, moet u op de plaats waar u normaliter de gewone link neerzet, op exact deze wijze uw mailto:-link invoeren:
mailto:info@mijnsite.nl

Tip 2: zorg ervoor dat er in uw url alleen toegestane karakters staan!

Als u in uw url karakters gebruikt die eigenlijk niet zijn toegestaan, zoals letters met accenten (é, ü), kan het gebeuren dat uw link in uw nieuwsbrief niet werkt.  Bij het versturen worden de url's gecodeerd; bij speciale karakters in de url werken de links daardoor soms niet meer.
Gebruik daarom alleen toegestane karakters in uw links. Eventueel kunt u hierom verzoeken bij uw webbouwer.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op