Kan ik in een link een relatievariabele opnemen?

Ja, in elke link in uw nieuwsbrief kunt u een relatievariabele opnemen. 

Het opnemen van een relatievariabele in een link is alleen zinvol als u hiermee een specifiek doel nastreeft. Bijvoorbeeld als u uw relatie via de link automatisch wilt laten inloggen op uw website. Of wanneer u uw nieuwsbriefrelatie direct wilt herkennen als hij op uw website komt. 
Een relatievariabele aan een link toevoegen is eenvoudig. U moet er eerst voor zorgen dat u in een apart veld van uw lijst de relatievariabele opneemt. Vervolgens kunt u - in Stap 4 - bij het toevoegen van een link aan uw nieuwsbrief de relatievariabele opnemen. 
Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat u uw relaties direct in hun eigen klantomgeving op uw site wilt laten komen. Voor elke klant heeft u hiervoor een aparte code. Als extra veld maakt u dan het veld 'code' aan. Voor klant Peter Petersen is de veldwaarde dan bijvoorbeeld: ac9hj8er12. De link naar uw website kan dan zijn:
http://mijnsite.nl/webshop/acties/?code={{code}}
Bij het versturen van de nieuwsbrief aan Peter Petersen maakt Laposta dan van deze link:
http://mijnsite.nl/webshop/acties/?code=ac9hj8er12
Van elke link, dus ook deze specifieke link, registreert Laposta of erop geklikt is en hoevaak. Als Peter Petersen twee keer op zijn link klikt, ziet u dit terug in de statistieken van de links.
In uw link kunt u elke relatievariabele opnemen. Het kan 'code' zijn, maar ook de voor- of achternaam of het e-mailadres van uw relatie kunt u hiervoor gebruiken. .
Bij het invoeren van veldwaardes in uw lijst is het belangrijk dat u niet de hele url invoert. Dus niet:
http://mijnsite.nl/webshop/acties/?code=ac9hj8er12
Maar alleen: ac9hj8er12. Als u wel de hele url als veldwaarde invoert, werkt de link wel, maar kan Laposta geen statistieken van deze specifieke link registreren. Bovendien kunt u de veldwaardes dan ook niet in andere url's gebruiken. 
Tot slot een belangrijke (technische) opmerking. Bij het invoegen van de waarde van de variabele in de url wordt deze door Laposta niet url-gecodeerd, maar precies zo overgenomen als deze in de lijst staat. Dit moet omdat de variabele bijvoorbeeld ook een deel van het pad kan zijn, en daarbij is url-coderen niet wenselijk. Mocht u de variabele in de querystring willen gebruiken (zoals in het voorbeeld hierboven) en bevat deze karakters die gecodeerd moeten worden (karakters anders dan letters, cijfers en "-" / "." / "_" / "~") dan is het verstandig deze alvast url-gecodeerd in de lijst op te nemen.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op