Kan ik in een link een relatievariabele opnemen?

Ja, in elke link in je nieuwsbrief kun je een relatievariabele opnemen. 

Het opnemen van een relatievariabele in een link is alleen zinvol als je hiermee een specifiek doel nastreeft. Bijvoorbeeld als je jouw relatie via de link automatisch wil laten inloggen op jouw website. Of wanneer je jouw nieuwsbriefrelaties direct wil herkennen als ze op jouw website komen. 
Een relatievariabele aan een link toevoegen is eenvoudig. Zorg er eerst voor dat je in een apart veld van jouw lijst de relatievariabele opneemt. Vervolgens kun je - in Stap 4 - bij het toevoegen van een link aan de nieuwsbrief de relatievariabele opnemen. 

Voorbeeld

Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat je jouw relaties direct in hun eigen klantomgeving op jouw site wil laten komen. Voor elke klant heb je hiervoor een aparte code. Als extra veld maak je dan het veld 'code' aan. Voor klant Peter Petersen is de veldwaarde dan bijvoorbeeld: ac9hj8er12. De link naar jouw website kan dan zijn:
http://mijnsite.nl/webshop/acties/?code={{code}}
Bij het versturen van de nieuwsbrief aan Peter Petersen maakt Laposta dan van deze link:
http://mijnsite.nl/webshop/acties/?code=ac9hj8er12

Toelichting

Van elke link, dus ook deze specifieke link, registreert Laposta of erop geklikt is en hoe vaak. Als Peter Petersen twee keer op zijn link klikt, zie je dit terug in de statistieken van de links.
In een link kun je elke relatievariabele opnemen. Het kan 'code' zijn, maar ook de voor- of achternaam of het e-mailadres van jouw relatie kun je hiervoor gebruiken.
Bij het invoeren van veldwaardes in jouw lijst is het belangrijk dat je niet de hele url invoert. Dus niet:
http://mijnsite.nl/webshop/acties/?code=ac9hj8er12
Maar alleen: ac9hj8er12. Als je wel de hele url als veldwaarde invoert, werkt de link wel, maar kan Laposta geen statistieken van deze specifieke link registreren. Bovendien kun je de veldwaardes dan ook niet in andere url's gebruiken. 
Tot slot een belangrijke (technische) opmerking. Bij het invoegen van de waarde van de variabele in de url wordt deze door Laposta niet url-gecodeerd, maar precies zo overgenomen als deze in de lijst staat. Dit moet omdat de variabele bijvoorbeeld ook een deel van het pad kan zijn en daarbij is url-coderen niet wenselijk. Mocht je de variabele in de querystring willen gebruiken (zoals in het voorbeeld hierboven) en bevat deze karakters die gecodeerd moeten worden (karakters anders dan letters, cijfers en "-" / "." / "_" / "~") dan is het verstandig deze alvast url-gecodeerd in de lijst op te nemen.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op