Hoe importeer ik een groot relatiebestand?

Op de pagina Relaties → Toevoegen → Bestand importeren kunt u uw lijst snel uitbreiden door een Excel-bestand te importeren.

Het te importeren Excel-bestand mag behalve e-mailadressen ook andere relatiegegevens bevatten (zoals voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer). Het te importeren Excel-bestand moet eindigen op .xls, .xlsx of .csv.

Het importeren van een Excel-bestand doet u in vier kleine stappen:

  1. Selecteren bestand (1/4)
  2. Selecteren relaties (2/4)
  3. Selecteren kolommen (3/4)
  4. Resultaten van import (4/4)

In Stap 1 selecteert u uw Excel-bestand op uw computer. In Stap 2 vinkt u aan of u aan uw Laposta-lijst nieuwe relaties wilt toevoegen of de relatiegegevens van uw bestaande relaties in uw Laposta-lijst wilt aanpassen, of beide.

In Stap 3 kunt u per kolom van uw Excel-bestand aangeven of u de gegevens wilt importeren. En zo ja, onder welk veld dit gegeven in uw Laposta-lijst mag worden opgenomen. In Stap ziet u de resultaten van uw import staan.

Wij adviseren u alle relatiegegevens die relevant zijn voor uw nieuwsbrieven de eerste keer direct te importeren. Met extra relatiegegevens kunt u uw nieuwsbrieven personaliseren en/of uw lijsten segmenteren.

Bij het importeren van meerdere waardes in één veld (meerkeuzeveld, waarbij meerdere selecties mogelijk zijn) moet u de waardes komma-gescheiden in uw Excel-bestand aanbieden. Voor de kolom c.q. het meerkeuzeveld 'Favoriete vakantieland' bijvoorbeeld zo: 

jan@jansbedrijf.nl: Griekenland, Italië
rob@robsbedrijf.nl: Zweden, Denemarken, Groenland

Het importeren van relatiebestanden van relatiebestanden tot pakweg 1000 relaties neemt slechts enkele seconden in beslag. Bij relatiebestanden van meer 1000 relaties duurt het iets langer. In de tussentijd kunt u gewoon in het programma verder werken. 

Via Excel kunt u aan een bestaande lijst geen e-mailadressen toevoegen die in het verleden (in dezelfde lijst) tot een hard bounce hebben geleid. Hetzelfde geldt voor relaties die zich eerder hebben afgemeld voor een nieuwsbrief. Deze relaties worden automatisch uitgefilterd. 

Verder ontdubbelt Laposta alle e-mailadressen ook automatisch. Met andere woorden: één en hetzelfde e-mailadres kan nooit twee keer in één lijst voorkomen.

Als het importeren niet lukt

Een enkele keer lukt het niet het bestand in te lezen. Dit zijn mogelijke oplossingen:

  • Ons programma leest alleen het eerste tabblad van een Excel Sheet. Als uw sheet meerdere tabbladen bevat, dan moet u ervoor zorgen dat de te importeren gegevens op het eerste tabblad staan.
  • Als er formules of verwijzingen in de cellen staan worden deze niet altijd goed herkend. De oplossing is dan de benodigde sheet te kopieëren en te plakken in een nieuwe sheet. Gebruik hiervoor de optie 'Speciaal plakken' en dan 'Alleen waarden'.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op