Opt-in

Double opt-in

Medio 2021 hebben wij de double opt-in functionaliteit uitgeschakeld. Het riep veel vragen op en wij raadden het vrijwel altijd af. Het is ook geen wettelijke verplichting. Zie: moet ik double opt-in gebruiken?

Wilt u toch gebruikmaken van double opt-in? Neem dan contact met ons op: helpdesk@laposta.nl.

Wettelijk mag u allleen nieuwsbrieven versturen aan bestaande klanten en/of relaties die hiertoe vooraf expliciet toestemming hebben gegeven.

Het expliciet vooraf toestemming geven wordt ook wel opt-in genoemd.
Bij gebruik van een aanmeldformulier worden er drie soorten opt-in onderscheiden: single opt-in, confirmed opt-in en double opt-in.
Bij single opt-in meldt iemand zich aan via het aanmeldformulier. Hij hoeft zijn aanmelding niet eerst te bevestigen. De persoon wordt direct toegevoegd aan uw lijst met actieve relaties. Uw nieuwe relatie kunt u automatisch een welkomstmail laten toesturen.
Bij confirmed opt-in krijgt iemand na aanmelding een welkomstmail, waarin ook een afmeldlink is opgenomen. De aangemelde persoon kan zichzelf desgewenst direct weer uitschrijven.
Bij double opt-in ontvangt iemand na aanmelding eerst een bevestigingsmail met een link. Door op deze link te klikken wordt de aanmelding bevestigd. Pas na bevestiging is de aanmelding afgerond en wordt de relatie toegevoegd aan uw lijst met actieve relaties.
Single opt-in, confirmed opt-in en double opt-in zijn alle drie toegestaan door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
In Laposta kunt u voor uw aanmeldformulier gebruikmaken van de drie genoemde opties. Uw voorkeur voor single opt-in of double opt-in kunt u (voor elke lijst) aangeven op de pagina Relaties → Verrijken → Aanmelden. Als u gebruik wilt maken van confirmed opt-in vinkt u hier single opt-in aan; vervolgens kunt u aan uw welkomstmail een afmeldlink toevoegen.
Het voordeel van single opt-in is, dat mensen zich eenvoudig - in één stap - kunnen aanmelden. Nadeel van single opt-in is, dat iemand door een ander ingeschreven kan worden. De ervaring leert dat dit (gelukkig) zelden voorkomt. En mocht het een keer gebeuren, dan kan deze persoon zich altijd weer uitschrijven via de afmeldlink in de nieuwsbrief (die wettelijk verplicht is).
De kans op misbruik bij single opt-in kunt u ondervangen door te kiezen voor confirmed of double opt-in. Met confirmed opt-in kan uw relatie zich eenvoudig direct weer afmelden. Met double opt-in moet de ingeschrevene - als tweede stap - eerst bevestigen (valideren) dat hij uw nieuwsbrief wil ontvangen.
Met double opt-in bent u er 100% zeker van dat de persoon zelf expliciet toestemming heeft gegeven voor toezending van uw nieuwsbrieven. Nadeel van double opt-in is, dat een geïnteresseerde persoon kan vergeten zijn aanmelding te bevestigen. Dat gebeurt vrij regelmatig. Vanuit de insteek van double-optin is het ook niet mogelijk ze hier later alsnog aan te herinneren ( lees meer uitleg op deze pagina).
Tot slot, de tegenhanger van opt-in is opt-out. Bij opt-out wordt een relatie een nieuwsbrief toegezonden zonder dat hij hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij opt-out kan een relatie zich wel via de afmeldlink in de nieuwsbrief uitschrijven voor een volgende nieuwsbrief. Opt-out is bij wet verboden. De ACM beschouwt opt-out als spam (en wij natuurlijk ook). Deze manier van versturen is via ons programma niet toegestaan.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op