Wat is segmenteren?

Met segmenteren kunt u uw nieuwsbrief aan een deel (segment) van uw lijst versturen.

Dat kan heel prettig zijn, bijvoorbeeld als u uw nieuwsbrief alleen wilt versturen aan vrouwen, aan relaties met een Gmail-adres, aan relaties die geboren zijn na 1 januari 1990, aan uw relaties uit de provincie Gelderland of aan relaties die in uw laatste nieuwsbrief op een bepaalde link hebben geklikt.

U kunt ook een segment aanmaken waarbij aan alle bovengenoemde criteria wordt voldaan. Dat segment bevat dan alle Gelderse vrouwen met een Gmail-adres, die na 1 januari 1990 zijn geboren én die in de laatste nieuwsbrief op een bepaalde link hebben geklikt.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op