Hoe segmenteer ik op basis van campagneresultaten?

Op de pagina Relaties → Segmenteren kunt u voor elke lijst nieuwe segmenten aanmaken of bestaande segmenten wijzigen of verwijderen.

Een segment definieert u door één of meerdere selectieregels (selectiecriteria) te maken. U kunt een selectieregel maken op basis van relatiegegevens of campagneresultaten.
Als u wilt segmenteren op basis van campagneresultaten kunt u bij het maken of wijzigen van een segment klikken op: Segmenteer op basis van campagneresultaten.
Vervolgens kunt u segmenteren op basis van een twintigtal resultaten van reeds verzonden nieuwsbriefcampagnes: bijvoorbeeld op relaties die de laatste nieuwsbriefcampagne niet hebben geopend, op relaties die in een bepaalde campagne op een specifieke link hebben geklikt, of op relaties die een klikratio hebben die hoger is dan 50%.
Het spreekt voor zich dat segmenteren op basis van campagneresultaten pas mogelijk is nadat u uw eerste nieuwsbriefcampagne met Laposta heeft verstuurd.
Als selectieregel kunt u dan bijvoorbeeld selecteren:

In dit voorbeeld kunt u vervolgens selecteren om welke campagne en link het gaat.
U selecteert dan alle relaties uit uw lijst die in de betreffende campagne op die ene specifieke link hebben geklikt. Rechtsboven op de pagina ziet u direct vermeld staan hoeveel relaties dit segment omvat.
Op de pagina Relaties → Bekijken kunt u inzien welke relaties precies tot welk segment behoren.
Bij het maken van een nieuwsbriefcampagne kunt u in Stap 2 aangeven aan welke lijst(en) en/of segment(en) u uw nieuwsbrief wilt toesturen.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op