Hoe segmenteer ik op basis van meerdere criteria?

Op de pagina Relaties → Segmenteren kunt u ook eenvoudig segmenteren op basis van meerdere segmentatieregels (of -criteria).

Bij het maken van een nieuw segment klikt u eerst aan of u uw eerste selectieregel wilt maken op basis van relatiegegevens (zoals de provincie waarin uw relatie woont) of campagneresultaten (één van de vele statistieken van nieuwsbriefcampagnes).
Na het aanklikken wordt er direct een selectieblok aangemaakt. Eén selectieblok is één gekleurd vlak. Binnen één selectieblok kunt u meerdere selectieregels gebruiken. Met elke extra selectieregel kunt u uw selectie verder inperken.
Aan het segment kunt u ook één of meerdere blokken toevoegen. Hiermee kunt u uw selectie verder uitbreiden. (Binnen elk toegevoegde blok kunt u overigens ook weer meerdere selectieregels gebruiken.)
Voor de definitie van een segment kunt u dus meerdere selectieblokken gebruiken. En per blok kunt u meerdere selectieregels maken.
Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat u van uw lijst alleen vrouwen uit de provincie Groningen een nieuwsbrief wilt toesturen. U segmenteert dan - om te beginnen - op basis van relatiegegevens. Als u op 'Relatiegegevens' klikt, selecteert u in de eerste kolom het veld Provincie. In de tweede kolom selecteert u 'is gelijk aan'. En in de derde kolom 'Groningen'.
Door een tweede selectieregel binnen hetzelfde selectieblok te gebruiken perkt u uw selectie verder in. In dit geval is de tweede regel ook van het type Relatiegegevens. Het bijbehorende veld is 'Geslacht'. De tweede kolom is dan 'is gelijk aan'. De derde kolom is 'vrouw'.
Als u vervolgens klikt op de knop Segment opslaan, heeft u uit uw lijst alle vrouwen uit Groningen geselecteerd.
Stel dat u naast alle vrouwen uit Groningen ook alle mannen uit Drenthe die in de laatste mail op een bepaalde link hebben geklikt, wilt toevoegen aan dit segment.
Dan maakt u in het tweede blok eerst een selectieregel van het type Relatiegegevens aan (voor het veld Provincie, is gelijk aan Drenthe). Daarna maakt u een tweede selectieregel binnen dit blok aan, wederom van het type Relatiegegevens (voor het veld Geslacht, is gelijk aan man). Tot slot maakt u binnen dit blok nog een derde selectieregel aan. Ditmaal van het type Campagneresultaten. Na dit aan te hebben geklikt, kiest u uit het dropdownlijstje het criterium 'Relaties die in een bepaalde campagne wel op een specifieke link hebben geklikt'. Hierna kunt u zelf de juiste campagne en link kiezen.
Als u dit tweede selectieblok heeft toegevoegd, heeft u een segment gecreëerd waarmee u een nieuwsbrief kunt versturen aan zowel alle vrouwen uit Groningen als alle mannen uit Drenthe die in een nader gespecificeerde campagne op een bepaalde link hebben geklikt.
Op de pagina Relaties → Bekijken kunt u inzien welke relaties precies tot welk segment behoren.
Bij het maken van een nieuwsbriefcampagne kunt u in Stap 2 aangeven aan welke lijsten en/of segmenten u uw nieuwsbrief wilt toesturen. 

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op