Hoe segmenteer ik op basis van relatiegegevens?

Op de pagina Relaties → Segmenteren kunt u voor elke lijst nieuwe segmenten aanmaken of bestaande segmenten wijzigen of verwijderen.

Een segment definieert u door één of meerdere selectieregels (selectiecriteria) te maken. U kunt een selectieregel maken op basis van relatiegegevens of campagneresultaten.
Als u wilt segmenteren op basis van relatiegegevens kunt u bij het maken of wijzigen van een segment klikken op: Segmenteer op basis van relatiegegevens.
Vervolgens kunt u segmenteren op basis van alle gegevens van uw relaties in deze lijst: van e-mailadres en aanmelddatum tot door uzelf ingevoerde gegevens als voor- en achternaam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, werkzame sector, klantnummer en hobby.
Het spreekt voor zich dat u alleen op die relatiegegevens kunt segmenteren die u in uw lijst heeft ingevoerd. Alleen als u in uw lijst per relatie heeft vastgelegd in welke provincie hij woont, kunt u een segment Gelderland aanmaken. Evenzo kunt u alleen een segment Hockey aanmaken, als u van uw relaties in uw lijst heeft ingevoerd wat hun sport van voorkeur is.
Als selectieregel kunt u dan bijvoorbeeld selecteren:

U selecteert dan alle relaties uit uw lijst die als hobby hockey hebben opgegeven. Rechtsboven op de pagina ziet u direct vermeld staan hoeveel relaties dit segment omvat.
Op de pagina Relaties → Bekijken kunt u inzien welke relaties precies tot welk segment behoren.
Bij het maken van een nieuwsbriefcampagne kunt u in Stap 2 aangeven aan welke lijsten en/of segmenten u uw nieuwsbrief wilt toesturen. 

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op