Inhoud van uw nieuwsbrief in het kader van toegankelijkheid

Bij het schrijven van teksten voor nieuwsbrieven gelden ongeveer dezelfde adviezen als voor het schrijven voor het web. Mensen lezen online heel anders dan op schrift. De inhoud wordt vaak maar vluchtig bekeken. Het is daarom belangrijk dat teksten zo duidelijk mogelijk zijn, en zeker niet te lang.

Verder is een logische indeling van de tekst van belang. Deze indeling moet ook zichtbaar zijn, door middel van het gebruik van koppen en subkoppen.

Het volgen van deze adviezen maakt een nieuwsbrief toegankelijker. Verder zijn er nog de volgende aandachtspunten:

  • Gebruik woorden die de lezers van uw nieuwsbrief ook gebruiken, dat maakt de tekst makkelijker te begrijpen;
  • Deel de inhoud op in eenduidige en makkelijk te begrijpen onderdelen;
  • Begin met het belangrijkste, en vul daarna pas de details in;
  • Vermijd passieve zinnen (geen 'worden' etc);
  • Houd zinnen kort en gebruik opsommingen;
  • Schrijf nooit 'Klik hier' bij een link of een knop, maar beschrijf wat er gebeurt (dus: 'Nu inschrijven' als link, in plaats van: Wilt u zich inschrijven? Klik hier).

Onderwerpregel

Voor nieuwsbrieven is de onderwerpregel extra belangrijk. Dit is het eerste dat mensen zien, en ook een schermlezer laat vaak eerst het onderwerp horen. Probeer het onderwerp compact en direct te maken, zonder overbodige onderdelen zoals de naam van de afzender of 'Nieuwsbrief'.

Alt teksten

Als een nieuwsbrief toegankelijk moet zijn is het gebruik van het alt-attribuut extra belangrijk. In de alt-tekst kan namelijk worden beschreven wat er in een afbeelding te zien is. Hierbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen afbeeldingen die alleen illustratief zijn; die kunnen een leeg alt-attribuut meekrijgen. Bij afbeeldingen die een onderdeel zijn van de inhoud moet de alt-tekst een zo goed mogelijke vervanging zijn voor het beeld.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op