Toegankelijkheid (accessibility) van nieuwsbrieven

Wat wordt bedoeld met toegankelijkheid?

Het internet wordt niet alleen gebruikt door mensen met perfecte zintuigen. Ook mensen met een beperking bezoeken webpagina’s, gebruiken mobiele telefoons en lezen e-mails. Ook zij moeten de aangeboden informatie tot zich kunnen nemen. De mate waarin dit kan bepaalt de ‘toegankelijkheid’ van de informatie.

Tijdens de opkomst van het internet werd weinig aandacht besteed aan toegankelijkheid. Maar de laatste tien jaar is het besef gegroeid dat het belangrijk is de inhoud zo te presenteren dat ook mensen met een functiebeperking er gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden, maar ook bijvoorbeeld aan doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of bijvoorbeeld beperkte leesvaardigheid.

Kan een nieuwsbrief toegankelijk zijn?

Jazeker! Ook een nieuwsbrief kan prima toegankelijk gemaakt worden. We kunnen drie aandachtsgebieden onderscheiden:

  • Code: de opbouw van de (html) code van de nieuwsbrief;
  • Vormgeving: het gebruik van kleuren, tekstgrootte, en afbeeldingen;
  • Inhoud: onderwerpregel, teksten.

Klik hieronder verder naar de verschillende gebieden.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op