Extra vinkje in het aanmeldformulier

In de AVG staat dat het aanmelden voor een nieuwsbrief een duidelijke, bevestigende actie moet zijn. Als u een van onze aanmeldformulieren gebruikt dan is het meestal volledig duidelijk waarmee de klant instemt: het ontvangen van de nieuwsbrief. Dat is immers het doel van het formulier.

Als u het formulier gebruikt voor een ander doel (bijvoorbeeld een e-book)

Als u een van onze aanmeldformulieren gebruikt om iets anders aan te bieden, bijvoorbeeld een gratis e-book, en u wilt deze mensen ook een nieuwsbrief sturen, dan is het voor de inschrijver niet meteen duidelijk dat hij of zij niet alleen het e-book, maar ook de nieuwsbrief zal ontvangen.

Het is dus belangrijk dit goed aan te geven. Dat kan op twee manieren:

  • Door duidelijk in de tekst boven het formulier aan te geven wat de gevolgen zijn van de aanmelding (dus: vermelden dat er een e-book en een nieuwsbrief gestuurd zal worden). Goed is het om dan ook de knop van een andere tekst te voor zien (bijvoorbeeld: 'Ontvang e-book en nieuwsbrief').
  • Door een extra vinkje op te nemen in het formulier. Hieronder wordt dat verder uitgelegd.

Extra vinkje bij het aanmeldformulier

In plaats van extra tekst kunt u ook een extra vinkje plaatsen in het formulier. Bij dit vinkje schrijft u dan bijvoorbeeld: 'Ja, ik ontvang ook graag de nieuwsbrief'.

U kunt dit doen door een extra veld aan uw lijst toe te voegen. Ga hiervoor naar Relaties → Wijzig kenmerken (bij de lijst waar het om gaat) → Velden. Hier voegt u een nieuw veld toe met als veldtype 'Meerkeuze'. Als opties kiest u bijvoorbeeld 'Ja' en 'Nee'.

U kunt ervoor kiezen om dit nieuwe veld verplicht te maken. Als u uw e-book ook wilt toesturen zonder dat mensen verplicht zijn zich aan te melden voor uw nieuwsbrief, dan kunt u het ook vrij laten, maar dan moet u een extra 'Geen keuze' optie toevoegen. Het vinkje mag immers niet standaard op 'Ja' staan.

Hoe het instellen van de tekst, de plek en het wel of niet verplicht zijn moet leest u hier voor een  zelfstandig aanmeldformulier en hier voor een ingebed formulier.

Als u de keuze vrij laat en later een nieuwsbrief wilt sturen, kan dat natuurlijk alleen aan de mensen die 'Ja' hebben aangegeven. Dit doet u door middel van een segment.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op