Kan ik een ingebed aanmeldformulier gebruiken?

Ja, op de pagina Relaties (lijst aanklikken) → Verrijken → Aanmelden vindt u een ingebed aanmeldformulier dat u eenvoudig kunt opmaken. Het is een standaardformulier; voor de opmaak is geen technische kennis vereist.
Op de pagina waarop u het ingebed aanmeldformulier opmaakt vindt u ook een stukje javascriptcode. Deze code moet u in de broncode van uw website plakken. Het aanmeldformulier wordt vervolgens op uw website vertoond op de plaats waar u het javascript in de broncode heeft geplaatst.
Als u na plaatsing van de javasciptcode het uiterlijk van uw aanmeldformulier verder aanpast - of velden hernoemt, toevoegt of verwijdert - hoeft u de code niet opnieuw te plaatsen. De javascriptcode verandert met andere woorden niet door wijzigingen die u aanbrengt in het uiterlijk van uw aanmeldformulier.
De volgorde van de velden, en of ze wel of niet verplicht zijn, kunt u aanpassen onder Relaties (lijst aanklikken) → Kenmerken lijst → Velden. Hier verandert u ook de naam van de velden.
Bij gebruik van meerdere aanmeldformulieren (voor meerdere lijsten) moet u er rekening mee houden dat u op uw website maar één javascriptcode per webpagina kunt plakken. Anders gaat het niet goed. Een eventueel tweede aanmeldformulier zult u op een andere webpagina moeten zetten.  
De breedte van het aanmeldformulier kunt u met behulp van de variabele Laposta.width in de javascriptcode bepalen. De hoogte van het aanmeldformulier past zich vanzelf aan. 

Voor het plaatsen van het aanmeldformulier op een WordPress-site is een speciale plugin beschikbaar. Voor het plaatsen van het aanmeldformulier in Joomla moet u eerst een filter uitzetten.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op