Openratio

De openratio geeft het percentage nieuwsbrieven weer dat door jouw relaties is geopend. Bij dit percentage gaat het om het aantal geopende nieuwsbrieven ten opzichte van het totaal aantal geaccepteerde nieuwsbrieven. Een nieuwsbrief wordt als geopend beschouwd als afbeeldingen in de nieuwsbrief geladen zijn en/of er geklikt is op een link in jouw nieuwsbrief.

Het openen van een nieuwsbrief kan niet altijd worden vastgesteld. Veel mailprogramma's laten standaard geen afbeeldingen zien. Laposta kan dan niet registreren of jouw nieuwsbrief ook daadwerkelijk is bekeken. 
Aan de andere kant worden afbeeldingen soms automatisch geladen en links automatisch aangeklikt door software die bedoeld is om de ontvangers van e-mails te beschermen tegen bijvoorbeeld kwalijke links (phishing).
De openratio is dus geen bijzonder exacte maat, maar geeft zeker een goede indruk van het enthousiasme waarmee jouw nieuwsbrief ontvangen wordt. In de praktijk blijkt een openratio van 20-40% een normale score te zijn. Bij heel actieve doelgroepen zien we soms een openratio van meer dan 75%.
Een openratio van 38% wil zeggen dat gemiddeld 38 op de 100 relaties jouw nieuwsbrieven opent (d.w.z.: afbeeldingen laadt en/of klikt op een link).
Zoals aangegeven voegt ons programma aan elke nieuwsbrief een onzichtbare afbeelding toe. Zodra de afbeeldingen van de nieuwsbrief geladen worden, wordt ook deze onzichtbare afbeelding bij onze servers opgevraagd. Hierdoor weten wij dat de nieuwsbrief is geopend.
Voor alle duidelijkheid: als er geen plaatjes zijn geopend of op een link is geklikt (jouw nieuwsbrief is niet geopend) wil dat nog niet zeggen dat jouw nieuwsbrief niet is gelezen!
Waarom worden afbeeldingen niet standaard vertoond in de meeste e-mailprogramma's? Dit heeft te maken met spam. Spammers gebruikten vroeger afbeeldingen om te zien of e-mailadressen actief waren. Om dit te voorkomen wordt het laden van afbeeldingen in sommige e-mailprogramma's tegenwoordig uitgesteld.
Overigens is het op het ogenblik juist weer gebruikelijker dat afbeeldingen meteen getoond worden. Gmail doet dit bijvoorbeeld. Ook op veel mobiele telefoons, waaronder de iPhone, worden afbeeldingen meteen geladen.

Privacy

Het bijhouden van het lees- en klikgedrag van jouw ontvangers is een belangrijke bron van informatie, maar betekent wel een inbreuk op hun privacy. Laposta heeft hiervoor verschillende instellingen. Onder de link 'Tracking en rapportage' (beneden) lees je hier meer over.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op