Openratio

De openratio geeft het percentage nieuwsbrieven weer dat door uw relaties is geopend. Bij dit percentage gaat het om het aantal geopende nieuwsbrieven ten opzichte van het totaal aantal geaccepteerde nieuwsbrieven. Een nieuwsbrief wordt als geopend beschouwd als afbeeldingen in de nieuwsbrief geladen zijn en/of er geklikt is op een link in uw nieuwsbrief.

Het openen van een nieuwsbrief kan niet altijd worden vastgesteld. Veel mailprogramma's laten standaard geen afbeeldingen zien. Laposta kan dan niet registreren of uw nieuwsbrief ook daadwerkelijk is bekeken. De openratio an sich zegt daarom niet zoveel. De openratio heeft alleen waarde door deze te vergelijken tussen verschillende lijsten.
In de praktijk blijkt een openratio van 20-40% een normale score te zijn.
Een openratio van 38% wil zeggen dat gemiddeld 38 op de 100 relaties uw nieuwsbrieven opent (d.w.z.: afbeeldingen laadt en/of klikt op een link).
Hoe wordt precies bepaald of een afbeeldingen geladen zijn? Dit gebeurt door een voor uw relaties onzichtbaar plaatje aan elke nieuwsbrief toe te voegen. Zodra de afbeeldingen van de nieuwsbrief geladen worden, wordt ook deze onzichtbare afbeelding bij onze servers opgevraagd. Hierdoor weten wij dat de nieuwsbrief is geopend. Dit plaatje wordt ook gebruikt voor het bepalen van de leesratio.
Voor alle duidelijkheid: als er geen plaatjes zijn geopend of op een link is geklikt (uw nieuwsbrief is niet geopend) wil dat nog niet zeggen dat uw nieuwsbrief niet is gelezen!
Waarom worden plaatjes niet standaard vertoond in de meeste e-mailprogramma's? Dit heeft te maken met spam. Spammers gebruikten vroeger afbeeldingen om te zien of e-mailadressen actief waren. Om dit te voorkomen wordt het laden van afbeeldingen in de sommige e-mailprogramma's tegenwoordig uitgesteld.
Overigens is het op het ogenblik juist weer gebruikelijker dat afbeeldingen meteen getoond worden. Gmail doet dit bijvoorbeeld, en ook op veel mobiele telefoons, waaronder de iPhone, worden afbeeldingen meteen geladen.

Privacy

Het bijhouden van het lees- en klikgedrag van uw ontvangers is een belangrijke bron van informatie, maar betekent wel een inbreuk op hun privacy. Laposta heeft hiervoor verschillende instellingen. Onder de link 'Tracking en rapportage' (beneden) leest u er meer over.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op