Automation bouwstuk: als/dan

Met dit bouwstuk kunt u uw automation splitsen in twee verschillende 'paden'. Eén voor relaties die voldoen aan bepaalde voorwaarden, en een ander pad voor relaties die hier niet aan voldoen.

Meerdere voorwaarden

U kunt meerdere voorwaarden invoeren. U kunt hierbij steeds kiezen of de voorwaarde de selectie moet beperken (dat wil zeggen dat ook aan de nieuwe voorwaarde voldaan moet zijn), of de de selectie juist moet uitbreiden (dat wil zeggen dat voldoen aan één van de voorwaarden voldoende is).

U kunt dit zien bij het invullen van de voorwaarden aan de '- EN -' en de '- OF -' die tussen de voorwaarden wordt geplaatst.

Voorwaarde op basis van een veld

Hiermee kunt u aangeven dat een veld een bepaalde waarde moet hebben.

Lijst

Kies de lijst waaruit de huidige relatie in de automation afkomstig moet zijn. (Een relatie in een automation kan uit verschillende lijsten afkomstig zijn, afhankelijk van het gekozen startmoment. Als de relatie uit een andere lijst afkomstig is dan wordt deze voorwaarde genegeerd. U kunt voor andere lijsten eventueel extra voorwaarden plaatsen).

Veld

Welk veld moet aan een waarde voldoen?

Wijzigt naar

Hier geeft u aan bij welke waarde aan de voorwaarde voldaan is.

Voorwaarde op basis van een actie

Hier vindt u een uitgebreide lijst met acties waaruit u een keuze kunt maken. De acties hebben betrekking op verzenden, openen en klikken.

Verzenden

Wilt u relaties selecteren die een e-mail of campagne toegestuurd hebben gekregen? Of juist degenen waarbij dat niet het geval is? U kunt het hier aangeven.

Openen

Wilt u relaties selecteren die een e-mail of campagne geopend hebben? Of juist degenen waarbij dat niet het geval is? U kunt het hier aangeven.

Klikken

Wilt u relaties selecteren die in een e-mail of campagne geklikt hebben? Of juist degenen waarbij dat niet het geval is? U kunt het hier aangeven.

Voorwaarde op basis van datum of tijd

Hiermee kunt u aangeven dat aan een bepaalde tijdsvoorwaarde moet worden voldaan.

U kiest eerst een tijdseenheid (uur, dag van de week, dag van de maand, maand of jaar). Vervolgens geeft u aan of aan de voorwaarde voldaan wordt als het moment gelijk is aan de gekozen waarde, of eerder of later. En tot slot kiest u de waarde.

U kunt hiermee bijvoorbeeld aangeven dat de automation op een maandag het ene pad moet volgen, en op andere dagen het andere pad.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op