Automation bouwstuk: wacht tot...

Met dit bouwstuk kunt u de automation laten wachten tot aan bepaalde voorwaarden is voldaan. U kunt meerdere voorwaarden invoeren, waarbij de automation verder zal gaan als aan één van de voorwaarden is voldaan.

Voorwaarde op basis van een veld

Hiermee kunt u aangeven dat de automation pas verder mag als een van de velden van de huidige relatie een bepaalde waarde heeft.

Lijst

Kies de lijst waaruit de huidige relatie in de automation afkomstig moet zijn. (Een relatie in een automation kan uit verschillende lijsten afkomstig zijn, afhankelijk van het gekozen startmoment. Als de relatie uit een andere lijst afkomstig is dan wordt deze voorwaarde genegeerd. U kunt voor andere lijsten eventueel extra voorwaarden plaatsen).

Veld

Welk veld moet aan een waarde voldoen?

Wijzigt naar

Hier geeft u aan bij welke waarde aan de voorwaarde voldaan is.

Voorwaarde op basis van een actie

Hiermee kunt u aangeven dat de automation pas verder mag als een bepaalde gebeurtenis zich heeft voorgedaan. U kunt hier kiezen uit het openen van een e-mail, of het klikken op een link.

Openen van een e-mail

U kunt hier kiezen uit het openen van elke e-mail, of van een specifieke e-mail.

Klikken op een link

U kunt hier kiezen voor het klikken in elke e-mail, of in een specifieke e-mail. Als u een e-mail kiest, dan kunt u aangeven of er op elke link geklikt mag worden om aan de voorwaarde te voldoen, of een link uit de e-mail selecteren.

Voorwaarde op basis van datum of tijd

Hiermee kunt u aangeven dat de automation pas verder mag als aan een bepaalde tijdsvoorwaarde is voldaan.

U kiest eerst een tijdseenheid (uur, dag van de week, dag van de maand, maand of jaar). Vervolgens geeft u aan of aan de voorwaarde voldaan wordt als het moment gelijk is aan de gekozen waarde, of eerder of later. En tot slot kiest u de waarde.

U kunt hiermee bijvoorbeeld aangeven dat de automation op een maandag weer verder mag (dag van de week is maandag), of dat de automation niet verder mag als het nog geen april is (maand later dan maart).

Maximale wachttijd

Het kan voorkomen dat de nooit voldaan wordt aan de voorwaarden die u heeft opgegeven. Bijvoorbeeld als de automation verder mag als op een bepaalde link wordt geklikt, maar de relatie in kwestie doet dit niet. Om de automation uiteindelijk dan toch verder te laten gaan, kunt u een maximale wachttijd instellen. Als deze wachttijd wordt bereikt dan gaat de automation verder met de volgende stap, ook als niet aan de voorwaarde(n) voldaan is.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op