Moet ik mijn relaties opnieuw om toestemming vragen?

Wie je wel of niet mag mailen wordt geregeld in de Telecommunicatiewet. Die wet wijzigt met de invoering van de AVG niet. Dit zijn de voorwaarden:

  • Of u heeft ondubbelzinnig toestemming van de betrokkene, door middel van een verklaring of een actieve handeling. (Dus geen zinnetje in de algemene voorwaarden waarin staat dat iemand akkoord gaat met de ontvangst van een nieuwsbrief, of een vooraf aangevinkt hokje bij een formulier).
  • Of u heeft een bestaande klantrelatie met de betrokkene.

Aantonen van toestemming

Wat onder de AVG wel belangrijk is, is dat u duidelijk moet kunnen aantonen dat de personen die u wilt mailen daar ook echt toestemming voor hebben gegeven.

In het geval van een klantrelatie moet u kunnen aangeven wanneer en hoe deze persoon klant geworden is.

Is een toestemmingscampagne echt nodig?

Als u de toestemming aan kunt tonen, dan is het niet nodig opnieuw om toestemming te vragen. Dus als u kunt nazoeken dat iemand een bestelling heeft gedaan, of informatie heeft opgevraagd, of zich voor uw nieuwsbrief  heeft opgegeven, dan is opnieuw toestemming vragen overbodig.

Voor relaties waarvoor u niet meer weet hoe ze op uw verzendlijst terechtgekomen zijn is het opnieuw vragen van toestemming mogelijk wel verplicht.

Hieronder staat een link naar een pagina waarin wordt uitgelegd hoe u zo'n campagne maakt.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op