Spam

Een spambericht is een bericht dat ongevraagd wordt ontvangen. Ongevraagde e-mails zijn de bekendste vorm van spam, maar ongevraagde sms'jes, mms'jes, telefoontjes en faxberichten vallen hier ook onder.

Alleen berichten die een commerciële, charitatieve of ideële boodschap bevatten, kunnen spam zijn. Een persoonlijk bericht (ongevraagd) versturen naar een persoon of bedrijf waar u al contact mee heeft gehad, mag dus wel. Onder commercieel wordt verstaan een bericht waarin direct of indirect een product of dienst geprobeerd wordt te verkopen.
Spammen - het ongevraagd berichten versturen - is in Nederland verboden. Het maakt hierbij niet uit of deze berichten bestemd zijn voor privé personen of zakelijke instellingen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt hier toezicht op. Bij overtreding van de spamregels kan ACM boetes opleggen tot maximaal 450.000 euro.
Bij Laposta hechten we zeer aan de spelregels van ACM. Wij houden ons eraan en vragen van onze klanten zich ook hieraan te houden.
Om te voorkomen dat uw nieuwsbrieven als spam worden beschouwd, moeten deze aan drie eisen voldoen:
  1. Het moet duidelijk zijn dat de nieuwsbrief van u afkomstig is
  2. Uw relatie moet zich eenvoudig kunnen afmelden voor volgende nieuwsbrieven
  3. Uw relatie moet een bestaande klant zijn of u moet expliciete toestemming van uw relatie voor toezending hebben
Voor de eerste twee punten hebben we binnen Laposta gezorgd. Binnen ons programma moet worden aangeven van wie uw nieuwsbrief afkomstig is. Een persoons- of bedrijfsnaam volstaat. Een alias of pseudoniem is niet toegestaan. Uw nieuwsbrieven kunnen alleen via door u goedgekeurde afzendadressen worden verstuurd. 
Verder heeft elke nieuwsbrief die via Laposta wordt verstuurd een afmeldlink. Als u relatie hierop klikt, wordt hij automatisch uitgeschreven voor volgende nieuwsbrieven.
Voor het derde punt draagt u als eerste zorg. U mag uw relaties alleen een nieuwsbrief toesturen als hij een bestaande klant van u is of u hieraan voorafgaand expliciet toestemming heeft gegeven (opt-in). 
Expliciete toestemming kunt u verkrijgen via een aanmeldformulier op uw website. Op uw website en in uw online en offline communicatie kunt u mensen attenderen op deze mogelijkheid zich in te schrijven voor uw nieuwsbrief. 
Op onze site vindt u nog een document met 24 tips om te voorkomen dat uw nieuwsbrief als spam wordt gemarkeerd:

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op