Deliverability

Deliverability is, eenvoudig gesteld, de mate waarin jouw nieuwsbrief in de mailbox van jouw relaties terechtkomt. Deliverability hangt nauw samen met het begrip verzendreputatie.

Een goede deliverability is uitermate belangrijk. Jouw nieuwsbrief wil je onder ogen brengen van jouw relatie; daartoe moet worden voorkomen dat jouw nieuwsbrief blijft hangen in het spamfilter van jouw relatie of terechtkomt in diens junkmailfolder.
Laposta helpt je bij het verkrijgen van een uitstekende deliverability. Dat gaan niet vanzelf; dat vereist onze continue aandacht en zou ook jouw continue aandacht moeten krijgen. Een goede deliverability is net zomin vanzelfsprekend als een goede ranking in zoekmachines. Zoals de algoritmes bij zoekmachines regelmatig worden aangepast, worden spamfiltertechnieken steeds verder verfijnd om spammers te ontmoedigen.
Bij deliverability spelen grofweg drie factoren een rol:
  1. De reputatie van de (technische) verzender
  2. De reputatie van de afzender, en
  3. De inhoud en opmaak van jouw nieuwsbrief
De verzenderreputatie is onze zorg. De afzenderreputatie en de inhoud en opmaak van jouw nieuwsbrieven komen (deels) voor jouw rekening. 

Wat kun jíj doen om te voorkomen dat spamfilters jouw nieuwsbrief blokkeren?

Allereerst helpt het als de kwaliteit van jouw lijst(en) hoog is. Wettelijk mag jij jouw nieuwsbrief alleen versturen aan bestaande klanten en/of relaties die expliciet toestemming voor verzending hebben gegeven. Houd je hier ook aan! 
Het helpt ook als je zorgt voor een goede inhoud van jouw nieuwsbrief. Zorg ervoor dat de inhoud van jouw nieuwsbrief interessant is voor jouw doelgroep. Een goede onderwerpregel is daarbij onontbeerlijk. Het afzendadres en jouw onderwerpregel zijn de eerste woorden die jouw relatie onder ogen krijgen. Goede content en een goede onderwerpregel voorkomen dat jouw relaties jouw nieuwsbrief via een spam-knop als spam markeren. Tot slot kun je gebruik van de spam-knop soms ook voorkomen door jouw nieuwsbrief te personaliseren; jouw nieuwsbrief zal hierdoor eerder in goede aarde vallen.

Wat doen wij om een goede deliverability te bewerkstelligen?

Ook wij bewaken de kwaliteit van jouw lijst(en). Relaties die een hard bounce opleveren, worden automatisch uit jouw lijst uitgeschreven. Relaties die bij zes opeenvolgende nieuwsbrieven een soft bounce opleveren, worden ook automatisch uit jouw lijst uitgeschreven. Spamgevoelige zaken, zoals het toevoegen van een bijlage aan jouw nieuwsbrief, staan we met ons programma niet zonder meer toe. Afzenderadressen moet je bij ons eerst bevestigen.
Verder maken we op het technische vlak gebruik van SPF, Sender ID en DKIM. Hiermee legitimeren wij onszelf als e-mailverzender. Met behulp van SPF (Sender Policy Framework en Sender ID) kan de mailserver van jouw relatie controleren of onze mailserver gerechtigd is om jouw nieuwsbrief te versturen. Met DKIM (Domain Keys Identified Mails) kan de mailserver van jouw relatie controleren of onze handtekening overeenkomt met de handtekening van jouw nieuwsbrief.
Tot slot, als verzender van nieuwsbrieven deel je bij Laposta jouw IP-adressen met anderen. Dit is gebruikelijk. Het betekent wel dat jouw verzendreputatie deels afhankelijk is van de verzendreputatie van andere klanten met wie je een IP-adres deelt.
Zoals wij jouw verzendreputatie bewaken, bewaken we die ook van andere klanten. Daarbij is het zo, dat wij de nieuwsbrieven van onze klanten automatisch rangschikken naar kwaliteit en daarbij toewijzen aan andere verzendclusters, om de kwaliteit van onze aflevering zo hoog mogelijk te houden.
Overigens is het zo dat providers bij de beoordeling van jouw verzendreputatie steeds meer waarde gaan toekennen aan jouw domeinreputatie dan aan jouw IP-reputatie.
Grotere klanten kunnen binnen Laposta via een eigen IP-adres (een 'dedicated IP-adres') een volledig eigen verzendreputatie opbouwen. Hierover kun je meer informatie inwinnen bij onze helpdesk.

Authenticatie van uw domein

Om de aflevering van jouw nieuwsbrieven optimaal te maken, kun je jouw domein authenticeren.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op