Deliverability

Eenvoudig gesteld, is deliverability de mate waarin uw nieuwsbrief in de mailbox van uw relaties terechtkomt. Deliverability hangt nauw samen met het begrip verzendreputatie.

Een goede deliverability is uitermate belangrijk. Uw nieuwsbrief wilt u onder ogen brengen van uw relatie. Daartoe moet worden voorkomen dat uw nieuwsbrief blijft hangen in het spamfilter van uw relatie of terechtkomt in zijn junkmailfolder.
Laposta helpt u bij het verkrijgen van een uitstekende deliverability. Dat gaan niet vanzelf; dat vereist onze continue aandacht en zou ook uw continue aandacht moeten krijgen. Een goede deliverability is net zomin vanzelfsprekend als een goede ranking in zoekmachines. Zoals de algoritmes bij zoekmachines regelmatig worden aangepast, worden spamfiltertechnieken steeds verder verfijnd om spammers te ontmoedigen.
Bij deliverability spelen grofweg drie factoren een rol:
  1. De reputatie van de (technische) verzender
  2. De reputatie van de afzender, en
  3. De inhoud en opmaak van uw nieuwsbrief
De verzenderreputatie is onze zorg. De afzenderreputatie en de inhoud en opmaak van uw nieuwsbrieven komen (deels) voor uw rekening. 

Wat kunt ú doen om te voorkomen dat spamfilters uw nieuwsbrief blokkeren?

Allereerst helpt het als de kwaliteit van uw lijst(en) hoog is. Wettelijk mag u uw nieuwsbrief alleen versturen aan bestaande klanten en/of relaties die expliciet toestemming voor verzending hebben gegeven. Houdt u hier ook aan! 
Het helpt ook als u zorgt voor een goede inhoud van uw nieuwsbrief. Zorg ervoor dat de inhoud van uw nieuwsbrief interessant is voor uw doelgroep. Een goede onderwerpregel is daarbij onontbeerlijk. Het afzendadres en uw onderwerpregel zijn de eerste woorden die uw relatie onder ogen krijgen. Goede content en een goede onderwerpregel voorkomen dat uw relaties uw nieuwsbrief via een spam-knop als spam markeren. Tot slot kunt u gebruik van de spam-knop soms ook voorkomen door uw nieuwsbrief te personaliseren; uw nieuwsbrief zal hierdoor eerder in goede aarde vallen.

Wat doen wij om een goede deliverability te bewerkstelligen?

Ook wij bewaken de kwaliteit van uw lijst(en). Relaties die een hard bounce opleveren, worden automatisch uit uw lijst uitgeschreven. Relaties die bij zes opeenvolgende nieuwsbrieven een soft bounce opleveren, worden ook automatisch uit uw lijst uitgeschreven. Spamgevoelige zaken, zoals het toevoegen van een bijlage aan uw nieuwsbrief, staan we met ons programma niet zonder meer toe. Afzenderadressen moet u bij ons eerst bevestigen.
Verder maken we op het technische vlak gebruik van SPF, Sender ID en DKIM. Hiermee legitimeren wij onszelf als e-mailverzender. Met behulp van SPF (Sender Policy Framework en Sender ID) kan de mailserver van uw relatie controleren of onze mailserver gerechtigd is uw nieuwsbrief te versturen. Met DKIM (Domain Keys Identified Mails) kan de mailserver van uw relatie controleren of onze handtekening overeenkomt met de handtekening van uw nieuwsbrief.
Tot slot, als verzender van nieuwsbrieven deelt u bij Laposta uw IP-adressen met anderen. Dit is gebruikelijk. Het betekent wel dat uw verzendreputatie deels afhankelijk is van de verzendreputatie van andere klanten met wie u een IP-adres deelt.
Zoals wij uw verzendreputatie bewaken, bewaken we die ook van andere klanten. Daarbij is het zo, dat wij de nieuwsbrieven van onze klanten automatisch rangschikken naar kwaliteit en daarbij toewijzen aan andere verzendclusters, om de kwaliteit van onze aflevering zo hoog mogelijk te houden.
Overigens is het zo dat providers bij de beoordeling van uw verzendreputatie steeds meer waarde gaan toekennen aan uw domeinreputatie dan aan uw IP-reputatie.
Grotere klanten kunnen binnen Laposta via een eigen IP-adres (een 'dedicated IP-adres') een volledig eigen verzendreputatie opbouwen. Hierover kunt u meer informatie inwinnen bij onze helpdesk.

Authenticatie van uw domein

Om de aflevering van uw nieuwsbrieven optimaal te maken kunt u uw  domein authenticeren.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op