Gevolgen voor nieuwsbrieven en e-mailmarketing

Voor de verwerking van persoonsgegevens is vanuit de AVG altijd een ‘rechtmatige grondslag’ nodig. Dit kan toestemming zijn, maar ook een (verkoop)overeenkomst of het gerechtvaardigde marketingbelang van een organisatie.

De voorwaarden waaronder je e-mails mag versturen op grond van deze gegevens zijn vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Die wet is niet gewijzigd met de invoering van de AVG.
Ten opzichte van de vorige wet (Wbp) zijn er dus geen wezenlijke veranderingen. Het is nog steeds toegestaan een persoon of organisatie te bellen of post te sturen met een aanbod zonder dat je daarvoor toestemming hebt. Per e-mail mag dat niet zomaar; dit zijn de voorwaarden:
  • Of je hebt ondubbelzinnig toestemming van de betrokkene, door middel van een verklaring of een actieve handeling. (Dus geen zinnetje in de algemene voorwaarden waarin staat dat iemand akkoord gaat met de ontvangst van een nieuwsbrief, of een vooraf aangevinkt hokje bij een formulier).
  • Of je hebt een bestaande klantrelatie met de betrokkene. Voorwaarde is wel dat in elke mail duidelijk aangegeven wordt hoe men zich kan afmelden. (Dit wordt in Laposta automatisch geregeld).

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op