Tags om tekst te wijzigen

Enkele regel <lp-singleline>

Te gebruiken wanneer u een kleiner stukje tekst wijzigbaar wilt maken; meestal zal het om een kop of een onderschrift gaan. Tekst binnen de tags wordt als standaardwaarde in de editor getoond. 
Bij het vullen van het sjabloon kan er een link achter de tekst worden geplaatst. Het is mogelijk de tags al in de html op te nemen in een link, die vervolgens als standaardwaarde in de editor zal worden gebruikt.

Opties

lp-label
De waarde van dit attribuut wordt in de editor getoond boven het tekstveld waarmee de inhoud van de regel te wijzigen is.
lp-disable-href
Gewoonlijk kan er een link van de regel worden gemaakt, maar met dit attribuut wordt dat onmogelijk. Als er in het sjabloon al een link om de regel stond is deze niet meer aan te passen.
lp-toc
Hiermee wordt aangegeven of deze singleline (en alle instanties ervan als de singleline binnen een repeater staat) in de inhoudsopgave terecht moet komen. (Zie eventueel de link naar de inhoudsopgave hieronder).

Voorbeelden

Met de mogelijkheid er een link van te maken:
<h2><lp-singleline lp-label="Kop boven nieuwsbrief">Het laatste nieuws</lp-singleline></h2>
Met link, die niet aanpasbaar is (let op, de a tags moeten erbuiten staan):
<a href="http://example.net"><lp-singleline lp-label="Kop boven nieuwsbrief" lp-disable-href>Het laatste nieuws</lp-singleline></a>

Tekstveld <lp-multiline>

Kies hiervoor als u meerdere regels tekst in wilt laten voeren, bijvoorbeeld een alinea. Bij het aanklikken van dit onderdeel zal een editor verschijnen waarmee de tekst kan worden opgemaakt, en waarmee links, relatievariabelen, social media, etc. kunnen worden ingevoegd.  Tekst binnen de tags wordt als standaardwaarde getoond.
Het is ook mogelijk een afbeelding binnen een multiline op te nemen. De tekst zal dan om de afbeelding heen lopen, en bij het bewerken kan de afbeelding naar keuze links of rechts geplaatst worden, of over de volle breedte van het tekstveld. Zie voor meer informatie de tekst hieronder bij 'Afbeeldingen binnen een tekstveld'.

Opties

lp-label
De waarde van dit attribuut wordt getoond boven de editor waarmee de inhoud van het tekstveld te wijzigen is.

Voorbeeld

<lp-multiline lp-label="Hoofdalinea">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</lp-multiline>

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op