Hoe pas ik de relatiegegevens van al mijn bestaande relaties aan?

Via het importeren van een Excel-bestand - waarin de extra relatiegegevens van uw relaties zijn opgenomen - kunt u snel relatiegegevens van bestaande relaties in uw Laposta-lijst wijzigen of aanvullen.

Extra relatiegegevens kunt u gebruiken om uw nieuwsbrief te personaliseren en/of uw lijst te segmenteren.
Uw Excel-bestand kunt u in uw lijst importeren op de pagina Relaties → Toevoegen → Bestand importeren. Het te importeren Excel-bestand moet eindigen op .xls, .xlsx of .csv.
Het importeren van een Excel-bestand doet u in vier kleine stappen:
  • Stap 1: selecteren bestand (1/4)
  • Stap 2: selecteren relaties (2/4)
  • Stap 3: selecteren kolommen (3/4)
  • Stap 4: resultaten (4/4)
In Stap 1 selecteert u uw Excel-bestand op uw computer. In Stap 2 vinkt u aan dat u de relatiegegevens van uw bestaande relaties in uw Laposta-lijst wilt aanpassen (de tweede optie). Desgewenst kunt u tegelijkertijd ook nieuwe relaties importeren (dan vinkt u optie drie aan).
In Stap 3 kunt u per kolom van uw Excel-bestand aangeven of u de gegevens wilt importeren. En zo ja, onder welk veld dit gegeven in uw Laposta-lijst mag worden opgenomen. In Stap 4 ziet u de resultaten van uw import staan.
Relatiegegevens worden altijd gekoppeld aan het bijbehorende e-mailadres. Als u bij import voor een bepaalde relatie een nieuw e-mailadres heeft, zal Laposta  - als u bij Stap 2 voor optie 2 heeft gekozen - de oude gegevens van deze relatie niet aanpassen. Heeft u bij Stap 2 voor optie 3 gekozen dan wordt aan uw lijst een nieuwe relatie toegevoegd. De betreffende relatie staat dan twee keer in uw lijst: één keer met het oude en één keer met het nieuwe e-mailadres.
Bij het aanpassen van relatiegegevens is het verder goed te weten dat de waardes van een veld in uw Laposta-lijst niet worden aangepast (en dus ook niet gewist) als u bij het importeren voor dat veld geen Excel-kolom toewijst. De bestaande waardes voor het betreffende veld blijven in dat geval gehandhaafd.
Bij het toewijzen van een Excel-kolom worden de oude veldwaardes overschreven, ook als de cellen in de Excel-kolom die u importeert èn toewijst, leeg zijn.
Een eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking. Stel u heeft een lijst met drie relaties (Jan X , Anne Y en Guido Z) en vijf relatiegegevens (het e-mailadres en de velden Voornaam, Achternaam, Geslacht en Sport). In Laposta heeft u de volgende gegevens staan:
relatie X: janX@zijnbedrijf.nl - Jan - X - man - tennis
relatie Y: anneY@haarbedrijf.nl - Anne - Y - vrouw - hockey
relatie Z: guidoZ@hiscompany.nl - Guido - Z - man - voetbal
Bij het importeren geeft u aan dat u zowel nieuwe relaties wilt importeren als relatiegegevens wilt aanpassen (optie 3 bij Stap 2). U importeert uw bestand en wijst een Excel-kolom toe aan de velden e-mailadres, Voornaam, Achternaam en Geslacht. Voor Jan, Anne en Guido zijn dat resp. de volgende gegevens: janX@zijnbedrjif.nl - Jan - X  - [leeg]
anneY@haarbedrijf.nl - Anne - [leeg] -vrouw.
guidoZ@hisenterprise.nl - Guido - Z - man
Na import beschikt u in uw Laposta-lijst dan over de volgende gegevens:
relatie X: janX@zijnbedrijf.nl - Jan - X - [leeg] - tennis
relatie Y: anneY@haarbedrijf.nl - Anne - [leeg] - vrouw - hockey
relatie Z: guidoZ@hiscompany.nl - Guido - Z - man - voetbal
relatie Z: guidoZ@hisenterprise.nl - Guido - Z - man - [leeg]

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op