Waar kan ik de feedback zien?

Er zijn verschillende plekken in ons programma waar je de feedback kunt zien. Onder Resultaten → Campagnes → Feedback vind je een overzicht van de gegeven redenen voor de gekozen campagne. Daaronder staat ook een overzicht van alle overige redenen die mensen zelf hebben ingevuld.

Verder vind je de afzonderlijke keren dat feedback is gegeven op deze plekken:

  • Tussen de afmeldingen onder Resultaten → Campagnes → Afmeldingen;
  • Bij de details van een relatie onder Relaties → (lijst aanklikken) → Bekijken → Details.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op