Tags om een RSS of Atom feed te importeren

Let op: Deze tags hebben geen betrekking op de drag & drop-editor.

Aan veel websites is een RSS feed (of een Atom feed, een variant) gekoppeld. In deze feed staan artikelen die ook op de site staan, maar dan in een standaard formaat dat goed door computers te lezen is. Laposta kan deze feed lezen en invoegen in een sjabloon. Hiermee kan een nieuwsbrief snel gevuld worden en is kopiëren en plakken niet nodig.

Werking

Bij het laden van het sjabloon in de editor wordt de feed ingelezen en worden de aangegeven elementen getoond. Standaard worden alle in de feed aanwezige items getoond. In de editor verschijnt naast elk item een kruisje. Klikken daarop verwijdert het item. Zo kan snel een selectie worden gemaakt.

Bij volgende stappen wordt deze selectie bewaard. De selectie wordt weer overschreven als het sjabloon opnieuw geladen wordt; dan worden weer alle actuele items getoond.

Start de feed met <lp-rss>

De feed moet ingesloten zijn in <lp-rss> en </lp-rss> tags. Het is mogelijk meerdere feeds in hetzelfde sjabloon op te nemen.

Opties

lp-rss-url

Dit attribuut geeft aan welke feed er geladen moet worden.

lp-rss-type

Dit attribuut geeft het type feed aan. Mogelijke waarden zijn 'rss' of 'atom'. Als het attribuut afwezig is wordt uitgegaan van een 'rss' feed.

lp-rss-maxitems

Dit attribuut geeft het maximale in te laden aantal items aan. Voorbeeld: bij lp-rss-maxitems="5" worden er maximaal 5 items getoond.

Als het attribuut afwezig is worden alle aanwezige items geladen. 

lp-rss-range

Met dit attribuut kan een van/tot bereik worden aangegeven voor de te tonen items. Het formaat is [getal]-[getal]. Voorbeeld: bij lp-rss-range="2-5" worden alleen de items 2, 3, 4 en 5 getoond. Het is ook mogelijk één item te tonen, dat kan zo:  lp-rss-range="1-1" voor alleen het eerste item.

Als het attribuut afwezig is worden alle aanwezige items geladen. 

lp-rss-filter

Met dit attribuut kan worden aangegeven welke items mogen worden getoond. Hierbij wordt uitgegaan van een veld in de feed waarin verschillende waarden aanwezig kunnen zijn; zoals labels of categorieën. Als de feed bijvoorbeeld dit bevat:

<label>
<item>Pensioenen</item>
<item>Woningbouw</item>
<item>Arbeidsmarkt</item>
</label>

en het is de bedoeling alleen de artikelen te tonen die over arbeidsmarkt of onderwijs gaan, dan zou het filter er zo uit kunnen zien:

lp-rss-filter="label|item|arbeidsmarkt,onderwijs"

Het formaat is dus [naam veld]|[naam subitems]|waardeA,waardeB,waardeC,...

Soms staan de subitems direct in de feed, zonder parent item. De eerste plek kan dan leeg blijven. Stel dat de feed dit bevat:

<category>Pensioenen</category>
<category>Woningbouw</category>
<category>Arbeidsmarkt</category>

Dan wordt het filter:

lp-rss-filter="|category|arbeidsmarkt,onderwijs"

Toon tekst met <lp-rss-content>

De html die binnen de <lp-rss> begin en eindtag staat zal herhaald worden voor elk item in de feed. In die html kan de inhoud uit de feed verwerkt worden.

<lp-rss-content:[veldnaam]>

De naamgeving van de velden binnen een feed kan verschillen. Na de dubbele punt kan de naam van het veld genoemd worden, bijvoorbeeld: <lp-rss-content:title> voor de titel.

<lp-rss-content:datenl>

Dit is een speciaal veld dat de datum van het item toont in Nederlandse opmaak.

Toon een afbeelding met <lp-rss-image>

Een feed bevat vaak per item een afbeelding. Met <lp-rss-image> kan deze afbeelding getoond worden. Er zijn verder geen speciale attributen; de tag kan als een gewone afbeelding gebruikt worden.

Mocht het nodig zijn om alleen de locatie van de afbeelding te gebruiken, dan kan dat met:

<lp-rss-image:src>

Voorbeeld

Laad de feed van de Volkskrant, en laat per item de titel zien (met een link erachter), de afbeelding en de tekst.

<lp-rss lp-rss-url="https://www.volkskrant.nl/voorpagina/rss.xml" lp-rss-type="rss" lp-rss-range="1-5">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
	<td align="left">
		<a href="<lp-rss-content:link>"><lp-rss-content:title></a>
</td>
</tr>
<tr>
	<td align="left">
		<lp-rss-image width="560">
	</td>
</tr>
<tr>
	<td align="left">
		<lp-rss-content:description>
	</td>
</tr>
</table>
</lp-rss>

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op