Start automation op basis van datum/tijd

Met dit startmoment kunt u een automation laten beginnen als een bepaalde datum wordt bereikt. De bereikte datum wordt vergeleken met een datumveld in een van uw lijsten. Zo kunt u bijvoorbeeld een e-mail sturen op een verjaardag, of als een contract afloopt.

Welke lijst?

Kies hier de lijst waarin het datumveld voorkomt.

Welk veld?

Als er meerdere datumvelden in de lijst voorkomen dan kunt u hier aangeven om welk veld het gaat.

Wanneer?

De automation kan meteen bij het bereiken van de datum verstuurd worden. Maar het kan ook eerder of later. Kies hiervoor Ervoor of Erna en geef aan hoeveel dagen, weken of maanden ervoor of erna.

Op basis van dag en maand, of op basis van dag, maand en jaar?

Tot slot kunt u nog aangeven of de automation jaarlijks opnieuw moet starten bij het bereiken van de datum (dus op basis van dag en maand), of eenmalig waarbij ook het jaar wordt meegenomen.

De eerste (dag en maand) is handig voor bijvoorbeeld verjaardagen of jaarlijkse contracten.

De tweede is geschikt voor gebeurtenissen die niet terugkeren, bijvoorbeeld een bruiloft of het einde van een contract.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op