Paginering t.b.v. afdrukken

Elke nieuwsbrief is binnen ons programma als PDF te downloaden. De nieuwsbrief staat dan op één enkele pagina, wat niet altijd wenselijk is, vooral niet als de nieuwsbrief afgedrukt moet worden.

Bij het importeren van een eigen sjabloon is het mogelijk een stukje code op te nemen, waarmee het mogelijk wordt tijdens het vullen van de nieuwsbrief aan te geven waar de nieuwe pagina's in de PDF moeten beginnen.

Als u binnen een repeater een stukje html plaatst dat de class lp-pagebreak bevat, dan wordt de repeater getoond in de editor, maar niet in de uiteindelijke nieuwsbrief. Bij het genereren van een PDF wordt op die plek een nieuwe pagina gestart.

Voorbeeld van zo'n repleater blok:

<lp-layout lp-label="Nieuwe pagina bij afdrukken">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="lp-pagebreak"><tr><td align="center"><hr></td></tr></table>
</lp-layout>

Er zijn geen beperkingen aan de vormgeving van dit blok; het is alleen voor gebruik binnen de editor.

Als u gebruik wilt maken van PDF's in meerdere pagina's, stuurt u dan nog even een mailtje naar de helpdesk, dan zorgen wij ervoor dat de PDF's ook op te halen zijn binnen het programma.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op