Tekst voor in privacyverklaring

Transparantie rond de verwerking van persoonsgegevens is een van de belangrijkste onderdelen van de AVG. Deze transparantie kun je bieden door een privacyverklaring op te stellen.

De verklaring moet in duidelijke, begrijpelijke taal geschreven zijn en de AVG schrijft voor dat er in ieder geval het volgende in moet staan: identiteit van de organisatie, rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, doel van de verwerking, duur van de opslag, recht op inzage/rectificatie/wissen persoonsgegevens, rechten i.v.m. klachten.

Op deze pagina van juriste Charlotte Meindersma wordt het allemaal behandeld.

Wat kan ik opnemen over het versturen van nieuwsbrieven?

In jouw privacyverklaring moet over elke manier waarop je persoonsgegevens verwerkt iets staan, dus ook over het verzamelen van gegevens voor nieuwsbrieven. Hieronder een voorbeeld.

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt en op welke links eventueel wordt geklikt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.

Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op