Bounces

Er is sprake van een bounce als uw nieuwsbrief niet kan worden afgeleverd op het e-mailadres van uw relatie. Uw nieuwsbrief wordt dan aan de servers van Laposta teruggestuurd.

Hard bounces

We spreken van een 'hard bounce' als uw nieuwsbrief definitief niet kan worden afgeleverd, veelal omdat het mailadres van een relatie niet (meer) bestaat. Bij een hard bounce is er sprake van een structureel probleem. Om die reden verwijdert Laposta automatisch de betrokken relatie uit uw lijst met actieve relaties. Voor uw eigen reputatie en die van Laposta is dit belangrijk. Er moet voorkomen worden dat de mailservers van uw relatie en internetproviders mailverkeer gaan weigeren via een zogeheten spam block.  
Relaties die automatisch zijn verwijderd als gevolg van een hard bounce vindt u in uw lijst terug onder opgeschoonde relaties. Als het om een overduidelijke spelfout in het e-mailadres gaat, kunt u deze relatie - na correctie van het mailadres - weer toevoegen aan uw lijst met actieve relaties. 
In andere gevallen zult u op een andere manier (bijvoorbeeld per telefoon) de gegevens van uw relatie moeten checken voordat u deze weer toevoegt aan uw actieve relaties, of uw relatie definitief moeten verwijderen.
Voor het activeren van opgeschoonde relaties gaat u in uw account eerst naar de pagina Relaties → Bekijken. In de tabel onder de tab Opgeschoond vindt u al uw opgeschoonde relaties. Bij de relatie die u wilt activeren klikt u in de tabel op Details. Voordat u de relatie kunt activeren, wordt u eerst verzocht het nieuwe, actuele e-mailadres van uw relatie in te voeren. 
Terzijde: relaties die bij Yahoo en Microsoft tot een klacht hebben geleid, worden ook opgeschoond. Deze relaties kunt u niet meer activeren.

Soft bounces

Bij soft bounces kan uw nieuwsbrief niet bij uw relatie worden afgeleverd vanwege een tijdelijk probleem, veelal omdat zijn mailbox vol zit of zijn mailserver hapert. 
Bij een soft bounce wordt uw relatie niet verwijderd uit uw lijst met actieve relaties. Uw nieuwsbrief kon immers tijdelijk niet worden afgeleverd, maar een volgende keer wellicht wel. Na een soft bounce bij zes opeenvolgende nieuwsbrieven wordt uw relatie wel automatisch uit uw lijst verwijderd.

Vermelding bounces per relatie

Van elke afzonderlijke relatie houdt Laposta de statistieken bij. Als er bij een relatie een hard of soft bounce heeft plaatsgevonden, ziet u dit terug in de statistieken van uw relatie (zie de pagina Relaties → Bekijken (onder Details).

Vermelding precieze oorzaak bounces

Het aantal hard en soft bounces bij een campagne vindt u, met de bijbehorende e-mailadressen, terug op de pagina  Resultaten → Afmeldingen (onder Bouncen).
Op deze pagina ziet u in de tabel achter elke hard en soft bounce een nadere verklaring staan. Bij hard bounces zijn er de volgende algemene verklaringen: 
  • Mailadres bestaat niet
  • Mailbox is niet beschikbaar
  • Mailserver bestaat niet
  • Mailing voldoet niet aan eisen, en
  • Geen verbinding mogelijk
Bij soft bounces zijn er de volgende algemene verklaringen: 
  • Mailbox is vol, tijdelijk
  • Mailserver is vol, tijdelijk, en
  • Geen verbinding mogelijk, tijdelijk
Achter deze algemene verklaringen staat tussen haakjes altijd een getal (bijvoorbeeld 101, 446 of 511). Dit zijn zogeheten SMTP status codes, een nadere duiding van het euvel dat is opgetreden. Met deze codes weten technisch deskundigen wat er precies fout is gegaan bij het versturen van een nieuwsbrief.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op