Bounces

Er is sprake van een bounce als jouw nieuwsbrief niet kan worden afgeleverd op het e-mailadres van jouw relatie. Jouw nieuwsbrief wordt dan aan de servers van Laposta teruggestuurd.

Hard bounces

We spreken van een 'hard bounce' als jouw nieuwsbrief definitief niet kan worden afgeleverd, veelal omdat het mailadres van een relatie niet (meer) bestaat. Bij een hard bounce is sprake van een structureel probleem. Om die reden verwijdert Laposta automatisch de betrokken relatie uit jouw lijst met actieve relaties. Voor jouw eigen reputatie en die van Laposta is dit belangrijk. Er moet voorkomen worden dat de mailservers van jouw relatie en internetproviders mailverkeer gaan weigeren via een zogeheten spam block.  
Relaties die automatisch zijn verwijderd als gevolg van een hard bounce vind je in jouw lijst terug onder opgeschoonde relaties. Als het om een overduidelijke spelfout in het e-mailadres gaat, kun je deze relatie - na correctie van het mailadres - weer toevoegen aan jouw lijst met actieve relaties. 
In andere gevallen zul je op een andere manier (bijvoorbeeld per telefoon) de gegevens van jouw relatie moeten checken voordat je deze weer toevoegt aan jouw actieve relaties, of jouw relatie definitief moeten verwijderen.
Voor het activeren van opgeschoonde relaties ga je in jouw account eerst naar de pagina Relaties → Bekijken. In de tabel onder de tab Opgeschoond vind je al jouw opgeschoonde relaties. Bij de relatie die je wil activeren klik je in de tabel op Details. Voordat je de relatie kunt activeren, wordt je eerst verzocht het nieuwe, actuele e-mailadres van jouw relatie in te voeren. 
Terzijde: relaties die bij Yahoo en Microsoft tot een klacht hebben geleid, worden ook opgeschoond. Deze relaties kun je niet meer activeren.

Soft bounces

Bij soft bounces kan jouw nieuwsbrief niet bij jouw relatie worden afgeleverd vanwege een tijdelijk probleem, veelal omdat de mailbox van de ontvanger vol zit of de mailserver van de ontvanger hapert. 
Bij een soft bounce wordt jouw relatie niet verwijderd uit jouw lijst met actieve relaties. Jouw nieuwsbrief kon immers tijdelijk niet worden afgeleverd, maar een volgende keer wellicht wel. Na een soft bounce bij zes opeenvolgende nieuwsbrieven wordt jouw relatie wel automatisch uit jouw lijst verwijderd.

Vermelding bounces per relatie

Van elke afzonderlijke relatie houdt Laposta de statistieken bij. Als bij een relatie een hard of soft bounce heeft plaatsgevonden, zie je dit terug in de statistieken van jouw relatie (zie de pagina Relaties → Bekijken (onder Details).

Vermelding precieze oorzaak bounces

Het aantal hard en soft bounces bij een campagne vind je, met de bijbehorende e-mailadressen, terug op de pagina  Resultaten → Afmeldingen (onder Bouncen).
Op deze pagina zie je in de tabel achter elke hard en soft bounce een nadere verklaring staan. Bij hard bounces zijn de volgende algemene verklaringen: 
  • Mailadres bestaat niet
  • Mailbox is niet beschikbaar
  • Mailserver bestaat niet
  • Mailing voldoet niet aan eisen, en
  • Geen verbinding mogelijk
Bij soft bounces zijn de volgende algemene verklaringen: 
  • Mailbox is vol, tijdelijk
  • Mailserver is vol, tijdelijk, en
  • Geen verbinding mogelijk, tijdelijk
Achter deze algemene verklaringen staat tussen haakjes altijd een getal (bijvoorbeeld 101, 446 of 511). Dit zijn zogeheten SMTP status codes, een nadere duiding van het euvel dat is opgetreden. Met deze codes weten technisch deskundigen wat er precies fout is gegaan bij het versturen van een nieuwsbrief.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op