Introductie

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe privacywetgeving voor Europa. De verordening is per 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf die datum geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer.

Per wanneer gelden de nieuwe regels?

De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden, maar is pas vanaf 25 mei 2018 daadwerkelijk van toepassing. In de tussentijd geldt een overgangsperiode. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een stappenplan gepubliceerd waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden.

Wat verandert er voor organisaties?

Onder de AVG hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).
De nieuwe regels hebben ook voordelen voor organisaties: er geldt nog maar één privacywet in de hele Europese Unie in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Dit kan kosten besparen en zorgt voor een ‘level playing field’ tussen verschillende bedrijven in de EU.

Wat verandert er voor mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt?

Privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Mensen krijgen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens.
Zo wordt het voor organisaties belangrijker te zorgen voor geldige toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Het recht om gegevens te laten verwijderen bestond al onder de Wbp, het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen komt hierbij.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op