Hoe verzorgt Laposta de verzending van mijn nieuwsbrieven?

Onze belangrijkste taak is het goed afleveren van uw nieuwsbrief in de mailbox van uw relaties. Die taak vraagt onze continue aandacht. U wilt natuurlijk dat uw nieuwsbrief aankomt in de mailbox van uw relatie. Maar u wilt ook dat deze goed wordt vertoond, in elk e-mailprogramma, op zowel desktop, tablet als smartphone.

Laposta heeft een uitstekende verzendreputatie. Die koesteren we.
Hoe doen wij dat? Allereerst hebben wij een grote capaciteit aan servers in verschillende serverparken staan (allemaal in Nederland). Onze servers kunnen elkaar eenvoudig vervangen, zodat verzending en registratie altijd doorgang kunnen vinden.
Op het technische vlak maken wij gebruik van SPF, DKIM en TLS. 
Met behulp van SPF (Sender Policy Framework) kan de mailserver van uw relatie controleren of onze mailserver gerechtigd is uw nieuwsbrief te versturen. 
Met DKIM (Domain Keys Identified Mails) kan de mailserver van uw relatie controleren of onze handtekening overeenkomt met de handtekening van uw nieuwsbrief. Vooral DKIM is zeer effectief: het voorkomt dat spammers gebruik kunnen maken van vervalste afzenderadressen. 
TLS zorgt ervoor dat de e-mails versleuteld verzonden worden, indien dat door de ontvangende mailserver ondersteund wordt (wat meestal zo is). Het is hetzelfde principe als het gebruik van 'https' op internet.
Tot slot, bewaken wij ook de kwaliteit van accounts. Relaties die een hard bounce opleveren, worden automatisch uit de bijbehorende lijst uitgeschreven. Ook relaties die bij zes opeenvolgende nieuwsbrieven een soft bounce opleveren, worden automatisch uitgeschreven. Spamgevoelige zaken, zoals het toevoegen van een bijlage aan uw nieuwsbrief, staan we met ons programma niet toe. Afzenderadressen moet u bij ons eerst bevestigen.
Elk account, zelfs elke lijst in elk account, monitoren wij. Ook de inhoud en de resultaten van nieuwsbrieven onderwerpen wij aan een kritische toets. 
Dit alles heeft maar één doel: onze verzendreputatie - en daarmee uw verzendreputatie - behouden.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op