Waarom zijn er - ook bij een Joe - beperkingen aan een ontwerp op maat?

Met een Charlie en een Joe is veel mogelijk. Heel veel. Maar - helaas - niet alles.
Nieuwsbrieven moeten in elk e-mailprogramma goed toonbaar zijn. Voor moderne e-mailprogramma's als Apple Mail en Thunderbird levert dat niet veel problemen op; die kunnen bijna net zoveel als webbrowsers. Met oudere e-mailprogramma's is echter minder mogelijk. Vooral Outlook is berucht om zijn gebrekkige weergave.
Meer dan de helft van de nieuwsbrieven wordt tegenwoordig mobiel gelezen. Dit levert qua weergave ook beperkingen op. Daarnaast lezen veel mensen hun nieuwsbrieven - via bijvoorbeeld Gmail - online. 
Elk e-mailprogramma en apparaat stelt, met andere woorden, randvoorwaarden aan een nieuwsbriefsjabloon. Dit leidt tot beperkingen in het ontwerp en het gebruik van achtergrondafbeeldingen, filmpjes, formulieren en javascript.

Beperkingen in het ontwerp

Maximale breedte van 620 pixels

Bij het lezen van een nieuwsbrief neemt de nieuwsbrief zelf bijna nooit het hele scherm in. Ernaast staan kolommen met mappen, overzichten van andere e-mails, agenda’s, etc. Het is daarom gebruikelijk het ontwerp niet breder te maken dan 620 pixels. Dit voorkomt dat de e-mail breder is dan het venster waarin deze wordt vertoond, waardoor een deel niet in beeld komt en er horizontaal moet worden gescrold.

Geen exacte plaatsing van elementen

Het is in een nieuwsbrief(blok) niet mogelijk om exact aan te geven waar een element (bijvoorbeeld een afbeelding) moet komen te staan.

Verschillen in weergave van tekst

Elk e-mailprogramma geeft tekst op een iets andere manier weer. De ruimte tussen de letters en ook de regelafstand varieert. Hierdoor varieert de lengte en kan het gebeuren dat tekst in verschillende kolommen in het ene e-mailprogramma precies uitgelijnd staat en in het andere programma net niet meer.

Beperkingen in gebruik van lettertypes

Veel e-mailprogramma’s kunnen alleen lettertypes weergeven die ook op de computer van de ontvanger aanwezig zijn. Veilige keuzes zijn Arial, Times New Roman, Verdana, Georgia en Courier New.
Het is mogelijk lettertypes als Calibri en Tahoma te gebruiken. Er moet dan wel een alternatief worden gekozen (bijvoorbeeld Tahoma, en als dat er niet is: Arial).
Een aantal moderne e-mailprogramma’s heeft de mogelijkheid zogenaamde webfonts weer te geven. Dit zijn lettertypes die op het moment van het bekijken van de nieuwsbrief van het internet worden ingelezen. Google heeft een mooie verzameling gratis te gebruiken fonts: https://www.google.com/fonts.
Ook bij het gebruik van een webfont moet een alternatief worden gekozen uit het veilige rijtje.

Beperkingen in gebruik achtergrondafbeeldingen

Als achtergrond kun je een afbeelding gebruiken. Maar er zijn beperkingen. Bij bijvoorbeeld Outlook kan niet worden voorkomen dat de afbeelding aan de buitenkant van de nieuwsbrief zich herhaalt. Bij een achtergrondafbeelding in het middendeel van de nieuwsbrief (in de blokken) kan in Outlook de hoogte niet variabel worden gemaakt. 

Beperkingen in weergave filmpjes

Er zijn slechts een paar e-mailprogramma’s die filmpjes direct in een nieuwsbrief kunnen weergeven. Bij verreweg de meeste e-mailprogramma's is dit niet mogelijk. De weergave van het filmpje kan dan voor verstoord worden. 
Om deze reden kiezen wij er standaard voor een preview van het filmpje te laten zien, met daaroverheen een play-knop, zoals bij Youtube.. Dit geeft relaties het gevoel van een filmpje in een nieuwsbrief. Zodra er op de preview wordt geklikt, komen relaties uit op een website waar het filmpje direct start.
Bij het vullen van het ontwerp op maat - bij zowel een Charlie als Joe - werkt dit heel makkelijk. Je hebt alleen de juiste Youtube- of Vimeo-link nodig; ons programma zoekt vervolgens automatisch de preview erbij en plaatst hierover heen automatisch een play-knop. 

Beperkingen in gebruik formulieren

Veel e-mailprogramma’s geven formulieren niet weer. En soms worden ze wel weergegeven, maar werken ze niet. In het algemeen kan worden gesteld dat een formulier af te raden is; op deze regel zijn uitzonderingen.

Geen gebruik javascript mogelijk

In nieuwsbrieven wordt om veiligheidsredenen geen javascript toegestaan. Dat is jammer, want voor websites kan javascript worden gebruikt om webpagina’s dynamisch in te zetten.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op