Waarom zijn afbeeldingen niet altijd direct zichtbaar in nieuwsbrieven?

In een aantal e-mailprogramma's worden afbeeldingen niet standaard vertoond. Relaties moeten eerst expliciet aangeven dat ze afbeeldingen willen zien.

Dat dit zo is heeft te maken met spam. Spammers gebruikten vroeger afbeeldingen om te zien of e-mailadressen actief waren. Om dit te voorkomen wordt het laden van afbeeldingen in een aantal e-mailprogramma's tegenwoordig uitgesteld.
Op veel mobiele telefoons, waaronder de iPhone, worden afbeeldingen overigens wel meteen geladen, net als in de meeste webmail (Gmail, Outlook.com) en in sommige e-mailprogramma's voor de desktop (zoals Apple Mail).
Afbeeldingen in uw nieuwsbrief zijn altijd afkomstig van onze servers. We zouden afbeeldingen ook direct in een e-mail kunnen plaatsen. Daar zitten echter forse nadelen aan. Ten eerste worden ze in sommige e-mailprogramma's dan niet (of niet goed) weergegeven. Ten tweede is het opnemen van afbeeldingen in een e-mail een veelgebruikte techniek van spammers; de kans dat een e-mail dan als spam wordt gezien, is daarmee veel groter. Ten derde neemt de bestandsgrootte van de e-mail behoorlijk toe.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op