Is een afmeldlink verplicht in een nieuwsbrief?

Aan het versturen van nieuwsbrieven stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aantal eisen. Eén ervan luidt dat uw relaties zich eenvoudig moeten kunnen afmelden voor een volgende nieuwsbrief. De geëigende manier hiertoe is via een afmeldlink in uw nieuwsbrief.

In Laposta staat altijd een afmeldlink onderaan uw nieuwsbrief. Bij gebruik van ons programma is deze link verplicht; u kunt deze niet verwijderen. Wel kunt u bij het maken van een nieuwsbriefcampagne de tekst van en rondom de link aanpassen.

Een uitzondering op deze regel vormen servicemails. Deze mogen wel zonder afmeldlink worden verstuurd. Servicemails bevatten alleen informatie over onderhoud, service of factuur; deze informatie is direct van toepassing op het afgenomen product. Servicemails mogen geen commerciële inhoud bevatten; ook niet in de kantlijn.

Als u ons programma voor servicemails wilt gebruiken, en geen afmeldlink onderaan uw mails wilt, kunt u dit aangeven bij onze helpdesk. Dit is alleen mogelijk als het een betaald account (abonnement) betreft.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op