De werking van de editor

Naamgeving

Onder de tab Automations klikt u op de knop ‘Maak een nieuwe automation’. U kunt deze nieuwe automation nu eerst een naam geven. Kies hier een naam die voor uzelf betekenisvol is.

Als u de naam later wilt aanpassen, dan kan dat door linksboven op de huidige naam te klikken.

De automation bestaat uit twee delen: het begin (wat zorgt ervoor dat deze automation start?) en de inhoud van de automation (wat gebeurt er?).

Startmoment(en)

Om vast te leggen hoe de automation begint klikt u op ‘Voeg startmoment toe’. U kunt nu een keuze maken uit verschillende types startmomenten. Volg hier de schermen, en bij het opslaan verschijnt een blokje met een korte samenvatting.

U kunt meerdere startmomenten toevoegen. Een startmoment kunt u wijzigen door erop te klikken, en verwijderen met het kleine kruisje dat verschijnt als u met uw muis over het blokje gaat.

In dit hoofdstuk van de documentatie vindt u per startmoment een aparte beschrijving.

Inhoud (bouwstukken)

De inhoud van de automation, ofwel wat er gebeurt na het starten, kunt u vastleggen door bouwstukken vanuit de linkerkant van het scherm naar een plusteken in het midden te slepen.

Zodra een blokje geplaatst is kunt u de inhoud aanpassen door erop te klikken. Zolang er een rode lijn om het blokje staat is de inhoud nog niet helemaal in orde.

Reeds geplaatste blokjes kunt u oppakken en ergens anders plaatsen.

In dit hoofdstuk van de documentatie vindt u per bouwstuk een aparte beschrijving.

Undo/redo

Elke wijziging (bijvoorbeeld het plaatsen of verwijderen van een blokje, of het wijzigen van instellingen) kunt u ongedaan maken, en ook weer herstellen. Gebruik hiervoor de Undo en Redo knopjes bovenaan.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op