Leesratio

Als enige e-mailmarketingprogramma registreert Laposta bij bepaalde e-mailprogramma's de tijdsduur dat een nieuwsbrief is bekeken.

Als Laposta deze tijdsduur kan vaststellen, beschouwt Laposta een nieuwsbrief als gelezen wanneer deze langer dan zeven seconden is bekeken.
De leesratio is het aantal personen dat een nieuwsbrief minimaal één keer heeft gelezen ten opzichte van het totaal aantal geopende nieuwsbrieven waarbij de tijdsduur kon worden vastgesteld.
Een leesratio van 74% betekent dat gemiddeld 74 op de 100 relaties waarbij de leesduur kan worden vastgesteld, uw nieuwsbrief heeft gelezen. (Merk op dat de leesratio hoger kan zijn dan de openratio.)
In webmail (zoals Gmail) kan Laposta de tijdsduur niet bepalen.
Hoe bepaalt Laposta precies de tijdsduur dat een nieuwsbrief is bekeken? Allereerst door te bepalen of afbeeldingen geladen zijn. Dit gebeurt door een voor uw relaties onzichtbaar plaatje aan elke nieuwsbrief toe te voegen. Zodra afbeeldingen door uw relatie worden geladen, geeft dit plaatje een signaal af aan onze servers. Hierdoor weten wij dat uw nieuwsbrief is geopend.
Hetzelfde plaatje wordt ook gebruikt voor het bepalen van de leesratio. Dit plaatje forceert het mailprogramma van uw relatie namelijk om elke 1,5 seconde het plaatje opnieuw bij Laposta op te vragen. Hierdoor weet Laposta hoelang uw nieuwsbrief is bekeken. (Wel met een maximum van 20 seconden, om te voorkomen dat het mailprogramma van uw relatie dit opvragen automatisch standaard uitzet.)
De leesratio is naast de openratio en de klikratio een extra graadmeter van het succes van uw nieuwsbriefcampagne, maar alleen als er voldoende metingen zijn. Pas bij grotere campagnes (met minimaal enkele honderden nieuwsbrieven) kan de leesratio significant betrouwbaar worden genoemd.
Een kanttekening is wel op zijn plaats. In absolute zin kan slechts van een beperkte groep relaties met zekerheid worden vastgesteld dat die uw nieuwsbrief heeft gelezen. Laposta kan dit namelijk alleen vaststellen als a) uw nieuwsbrief is geopend en b) uw relatie gebruik maakt van een e-mailprogramma waarbij wij dit kunnen vaststellen.
Een niet-geopende nieuwsbrief kan heel goed gelezen zijn, evenals een geopende nieuwsbrief waarvan wij de tijdsduur niet konden vaststellen. Het 'geopend' zijn van een nieuwsbrief wil alleen maar zeggen dat de afbeeldingen in de nieuwsbrief zijn opgevraagd en/of er op een link in de nieuwsbrief is geklikt.
Aan beide genoemde voorwaarden wordt lang niet altijd voldaan.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel u verstuurt 1010 nieuwsbrieven:
  • 1000 komen er aan in de mailbox van uw relaties (acceptatieratio van 99%)
  • 300 worden er geopend (openratio van 30%)
  • Van 200 kan worden vastgesteld of deze is gelezen
  • Van 160 is vastgesteld dat deze is gelezen (leesratio van 80%)
Van 160 nieuwsbrieven is het dan absoluut zeker dat deze zijn gelezen. Nog eens 800 mensen (1000 - 200) zouden uw nieuwsbrief ook heel goed gelezen kunnen hebben. Dit kan het geval zijn bij nieuwsbrieven die niet zijn geopend (700 stuks). Dit kan ook het geval zijn bij een geopende nieuwsbrief waarbij de leesduur niet kon worden vastgesteld (100 stuks (300 - 200)).
In dit voorbeeld bedraagt het minimale aantal lezers van uw nieuwsbrief 160; het maximale aantal lezers 960.

Privacy

Het bijhouden van het lees- en klikgedrag van uw ontvangers is een belangrijke bron van informatie, maar betekent wel een inbreuk op hun privacy. Laposta heeft hiervoor verschillende instellingen. Onder de link 'Tracking en rapportage' (beneden) leest u er meer over.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op