Waar in Google Analytics vind ik informatie over mijn nieuwsbrieven?

Bij koppeling van Laposta en Google Analytics (GA) kunt u zien hoeveel bezoeken uw nieuwsbriefrelaties naar aanleiding van uw nieuwsbrief aan uw website hebben gebracht.

Voor dit gegeven gaat u in GA naar Acquisition → Campaigns → All Campaigns.
In dit rapport ziet u van uw nieuwsbriefrelaties onder meer ook het aantal pagina's per bezoek, de gemiddelde bezoekduur en de bounceratio.
Als u in uw nieuwsbrief meerdere keren heeft gelinkt naar uw eigen website, kunt u ook achterhalen hoeveel bezoeken aan uw website zijn gestart via een bepaalde link. Hiervoor klikt u boven de tabel in het bovengenoemde rapport op 'Secondary dimension'; daarna selecteert u 'Behavior' en 'Landing Page'. Per link in uw nieuwsbrief (landings- of bestemmingspagina) ziet u dan (onder meer) hoeveel bezoeken er aan uw website zijn gebracht naar aanleiding van uw nieuwsbrief.
Tot slot, als u wilt weten wat uw nieuwsbriefrelaties op uw website doen nádat zij op uw website zijn beland, kunt u in GA het beste een segment aanmaken. Een nieuw segment aanmaken doet u in GA bovenaan op uw beeldscherm onder 'Add Segment' en vervolgens 'New Segment'.
Bij het maken van een nieuw segment kunt u onder 'Traffic sources' aangeven dat het om een bepaalde nieuwsbrief gaat; de naam van uw nieuwsbrief kunt u onder 'Campaign' invullen.
Na het aanmaken van het segment kunt u de gewone landingspagina's bekijken. Op deze plek kunt u ook een 'Secondary dimension' invullen. Bijvoorbeeld of uw relaties een bepaalde andere pagina hebben bekeken; op deze wijze kunt u de conversie van uw nieuwsbrief bepalen.
Als alternatief kunt u bij het aanmaken van een segment aangeven dat het om een nieuwsbrief van Laposta gaat. Als u hierna een specifieke periode selecteert, filtert u in feite op een speciale nieuwsbrief (of een aantal nieuwsbrieven als u de periode iets langer neemt).

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op